NEA szakmai kiírások / normatív támogatás

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi szakmai pályázati kiírásai. A beadási határidő egységesen 2013. március 25.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

Közösségi Környezet Kollégium:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);
II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);
III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása.

Nemzeti Összetartozás Kollégium:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium:
Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;
II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amelyik szervezet működési pályázatot is nyújtott be, az csak ahhoz a kollégiumhoz adhat be szakmai pályázatot, ahová a működési támogatását is beadta!

Normatív Kiegészítés Pályázat:
A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után öt százalékos normatív kiegészítés igényelhető. Minden pályázó a saját működési kollégiumához kell, hogy pályázzon. A támogatás működési támogatásnak minősül, 10.000 és 250.000 Ft között nyújtható.

Pályázati kiírások letöltése:

Közösségi Környezet - szakmai
Mobilitás és Alkalmazkodás - szakmai
Nemzeti Összetartozás - szakmai
Társadalmi Felelősségvállalás - szakmai
Új Nemzedékek Jövőjéért - szakmai
Normatív Kiegészítés
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting