Közgyűlést tartott a MOFÉM Horgászegyesület

 

Március 3-án, az Egyetemen megtartott közgyűlés az egyesület életében három jelentős témával foglalkozott. Elsőként a felelős tisztségviselők értékelték az elmúlt öt esztendőt. Ezekből megtudhattuk, hogy a jelentős vagyonnal rendelkező szervezet szakszerű horgászcélú halgazdálkodást folytat a tulajdonában lévő és az államtól haszonbérelt vízterületeken, miközben féltően óvja és vigyázza azok természeti és környezeti értékeit.

Az egyesület az elmúlt évek sikeres pályázataival, a tagság anyagi áldozatvállalásával évről évre 8000-9000 kg nemes halat telepített. A saját erőből vásárolt irodában kulturált körülmények között fogadja a tagságot és megfelelő elektronikus és képrögzítő eszközökkel is rendelkeznek. A horgásztársak tájékoztatását szolgálja az egyre inkább igényelt naprakész honlap is (www.mofemhe.hu).

A felelős vezetők beszámolóit követően került sor az egyesület új alapszabályának ismertetésére, amit elsősorban az új törvények, rendeletek és az egyesület életében bekövetkezett változások miatt készítettek. A 19 §-ból álló anyagot a vitában született módosításokkal rövidesen megküldik a Győri Törvényszéknek jóváhagyásra.

A közgyűlés záró témája semmivel sem volt az előzőeknél kisebb jelentőségű. Ez pedig az 5 évente esedékes új egyesület vezetés megválasztása. A tisztségekre a javaslatokat az egy álló évig működő jelölő bizottság a tagság körében végzett véleményeket összegezve ajánlotta a közgyűlésnek. A szavazást egy teljesen független, más horgászegyesületből meghívott és választott ún. levezető elnök irányította. Fontos momentuma volt a voksolásnak, hogy a szavazásra jogosultak a titkos, vagy nyílt szavazás közül az utóbbit választották. A 11 főből álló Vezetőség, a 3-3 fős Felügyelő Bizottság és Fegyelmi Bizottság, továbbá az 50 fő küldött - akik a két közgyűlés között 4 évig irányítják a 650-750 fős egyesületet - ellenszavazat nélkül kaptak bizalmat. Azért ez okozott némi meglepetést, mert tulajdonképpen az elmúlt évek vezetői lettek újraválasztva, akik többször kaptak kemény kritikát - esetenként ok nélkül is -, semmint dicséretet.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével a Megyei Horgász Szövetség ügyvezető elnöke Takács Antal Úr és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke, Nagy Sándor Úr is, aki a horgászegyesületet, mint a Civil Szövetség tagját üdvözölte. Rövid köszöntőjében elmondta, hogy a jelenleg 20 tagú civil szövetségnek egyik legnagyobb taglétszámú tagszervezete a horgászegyesület. Sok sikert kívánt az új vezetőségnek a civil életben.

Dr. Késmárki István elnök

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting