Küldöttgyűlést tartott a Civil Szövetség

 Tovább a képgalériába

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2013. május 8-án, szerdán tartotta küldöttgyűlését a Nábob étteremben különtermében.

A küldöttgyűlés akkor lett volna határozatképes, ha a rendes tag küldöttek több mint fele jelen van. Mivel ennél kevesebben voltak, negyed óra várakozás után kezdődött a küldöttgyűlés.

Nagy Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, s vezette le a küldöttgyűlést.

Az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg:

1.    Tájékoztató a taglétszámról

2.    Beszámoló a 2012. évi szakmai munkáról

3.    Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról

4.    Alapszabály módosítás törvényi megfelelés érdekében

5.    2012. évi közhasznúsági beszámoló

6.    2013. munkaterv ismertetése

7.    2013. évi költségvetés

8.    Tájékoztató a civil szervezetek kettős könyvelési szolgáltatásáról

9.    Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag, illetve nagy többséggel elfogadták.


(A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlésének jegyzőkönyve annak elkészülte után megtekinthető a Szövetség honlapján (www.mocisz.hu) a szervezeti élet menűpont alatt.)

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting