Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

Mosonmagyaróvár Önkormányzata június 27-én elfogadta a város 2013-tól 2018-ig tartó évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP). A 90 oldalas anyag részletesen elemzi a település esélyegyenlőségi állapotát, s meghatározza az elkövetkezendő évekre szóló feladatokat. A helyi esélyegyenlőségi program részletesen szól:

-          a mélyszegénységben élők és romák helyzetéről, esélyegyenlőségéről,

-          a gyermekek helyzetéről, esélyegyenlőségéről, a gyermekszegénységről,

-          a nők helyzetéről, esélyegyenlőségéről,

-          az idősek helyzetéről, esélyegyenlőségéről,

-          a fogyatékkal élők helyzetéről, esélyegyenlőségéről.

A program előirányozza a helyi esélyegyenlőségi programért felelős fórum létrehozását és működtetését. A HEP fórum feladatai:

-          a HEP megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségének teljesítésének nyomon követése, dokumentálása és mindezekről a település képviselő testületének rendszeres tájékoztatása,

-       annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása,

-          a HEP-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP aktualizálása,

-     az esetleges változások beépítése a HEP-be, a módosított HEP előkészítése képviselő-testületi döntésre,

-          az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása,

-          a HEP és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása, értékelése, ellenőrzése és az ennek során nyert információk visszacsatolása.

A HEP végrehajtására a város helyi egyenlőségi fórumot hoz létre és működtet. A fórum legalább évente ülésezik. A fórumon belül a célcsoportok munkacsoportokat alakítanak ki az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoport vezetői egyben tagjai az esélyegyenlőségi fórumnak is. A munkacsoportok rendszeresen – legalább évente – beszámolnak munkájukról az esélyegyenlőségi fórum számára. A HEP az alábbi munkacsoportok létrehozását irányozza elő

-          romák esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport

-          gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport

-          nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport

-          fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport

-          idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport

A munkacsoportokban elsősorban a civilek képviselői vesznek részt önszerveződő módon. Munkájukat az önkormányzat részéről Füredi Kornél civil referens segíti.

 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

 

Kérjük, segítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtását, szervezete jelentkezzen egy, vagy akár több munkacsoportban való részvételre, munkára. Mosonmagyaróvár Önkormányzata csak a civilek aktív közreműködésével tudja tartalommal megtölteni a HEP-t.

Csatoltan megküldjük azt a nyilatkozatot, mely kitöltésével és visszajuttatásával szervezete részt tud venni egy, vagy több munkacsoport munkájában.

Visszaküldési határidő:   2013. november 15.

Visszaküldési cím:            Mosonmagyaróvár Önkormányzata

Füredi Kornél civil referens

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Egyben tájékoztatjuk, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető a város honlapjáról.

 

Aktív részvételére számítva, jó munkát kívánva

 

                                                               tisztelettel:

 

Mosonmagyaróvár, 2013. október 10.


 

               Dr. Nagy István                                                                    Nagy Sándor

                polgármester                                                                             elnök

Mosonmagyaróvár Önkormányzata                           Mosonmagyaróvári Civil Szövetség


Mellékletek:


Helyi Esélyegyenlőségi Program letöltése
Részvételi nyilatkozat letöltése
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting