MEGJELENT  A  CIVIL  KÖZLÖNY  ÚJ  SZÁMA!


(Benne az új Ptk. és a módosított közhasznúsági törvény civil szervezetekre vonatkozó szabályai valamint egy jogszabályi összeállítás a civil vezető tisztségviselők polgári jogi felelősségéről.)

A CIVIL SZERVEZETEK  (EGYESÜLETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK) JOGI ÉRTESÍTŐJE, a „CIVIL KÖZLÖNY” egy előfizetési évben háromszor jelenik meg. Bolti forgalomba nem kerül. Szerkesztője dr. Bíró Endre ügyvéd, nonprofit jogalkalmazásban jártas jogász. A 2014. évi számok tartalma:

A 2014. évi 1. szám az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15. napjától hatályos jogi személyre, egyesületre, alapítványra, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait közli; továbbá a Civil Közlöny szerkesztőjének összeállítását a civil szervezetek vezető tisztségviselőinek (vezetőségi tagok, kuratórium tagjai, és felügyelő bizottsági tagok) polgári jogi felelősségéről az új Ptk. szabályi alapján.

A 2014. évi 2. szám a módosított Civil Törvény szintén módosult végrehajtási rendeleteit közli a változásokkal egységes szerkezetben, valamint a 2014. július 1. napjától már teljes körűen hatályos „Civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági nyilvántartásba vétel és változásbejegyzés, törvényességi felügyelet eljárási szabályait”.

A 2014. évfolyam 3. száma pedig a „Civil szervezetek adó- és illetékkedvezményei” című összeállításunkat tartalmazza, a 2015. január 1. napjától irányadóan hatályos tartalommal. 

A három számot tartalmazó, 2014. éves megrendelés díja az évek óta szokásos 3.000,-Ft + ÁFA, amely előfizetési díj tartalmazza a postaköltséget is!

A nyomdai kivitelű példány mellett a megrendelőknek térítésmentesen, e-mailben eljuttatjuk az aktuális lapszámot elektronikusan, pdf. fájlban. Megrendelése esetén az első lapszám mellett küldött átutalásos számla alapján kérjük megfizetni az előfizetési díjat.

 

Megrendelhető bármely írásbeli módon:

Levél: Jogismeret Alapítvány 1031 Budapest, Kazal u. 20.

Telefax.: (1) 3670-839

Email: info@jogismeret.hu

Honlapon a leggyorsabb: www.jogismeret.hu (Kiadványok/Civil Közlöny)

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting