Áldott napfény süss le rájuk!

 

A nagycsaládosok Himnuszának utolsó sorai hangzanak így. Ezzel fejezte be a Nagycsaládosok Életfa Egyesülete a 25 éves jubileumi műsorát június 14-én a Flesch Károly Kulturális Központban. Az egész napos rendezvény délelőttje a gyermekeknek szólt. A Halászi Marionett Bábcsoport tagjai szórakoztatták először a rendezvényre érkezőket. A résztvevők ügyeskedhettek kedvükre a kézműves foglalkozásokon, lovagolhattak, íjászkodhattak. Harapnivaló is akadt, szomjukat is olthatták. 

A délutáni ünnepi műsornak többes szerepe is volt. Mivel jubileumi műsor volt, így először a megalakulástól napjainkig terjedő időszak eseményeiről hangzott el egy rövid áttekintő értékelés, amely az egyesületi tagok sok-sok önkéntes munkájáért kifejezett köszönettel zárult.

Az egyesület elnöke ismertette, hogy a 15 család által alapított egyesületnek, jelenleg már 150 család a tagja. Kiemelte az évente ismétlődő, rendszeres közösségteremtő programok közül a legfontosabbakat: a közös kirándulásokat, a farsangolást, a családi sport- és egészségnapokat, az országos- és regionális találkozókat, a bemutatkozó műsort, a minikonferenciákat fontos témákban, és a karácsonyi színházlátogatást. Tevékenységünkhöz tartozik még a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől (NOE) kapott élelmiszerek továbbítása a tagok fele, és az EU-s élelmiszersegélyek eljuttatása a város rászoruló lakóihoz. Az egyesület együttműködik a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagjaival, a város vezetőivel, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel. Külhoni kapcsolatot is ápolnak. Régóta baráti együttműködést folytatnak a felvidéken megalakult Fecske Nagycsaládos Társulás pozsonyi és koloni csoportjával. Amire az egyesület nagyon büszke az, hogy 2012-ben az egyesület javaslatára Családbarát Önkormányzat címet is elnyerte a város vezetése. 2012-ben Karitatív Csereraktárt működtettek. 2013-ban a NOE és az Önkormányzat valamint a város vállalkozói támogatásával az egyesület rendezte meg a Nagycsaládosok Országos Őszi Találkozóját, ahova közel 2000 nagycsaládos tag érkezett. 2013-ban elnyerték Mosonmagyaróváron az Év Civil Szervezete címet, 2014-ben pedig a Nagycsaládosok Országos Egyesületének legnagyobb kitűntetését a NOE-díjat vehették át.

       

Az Egyesület, a tevékenységét támogatók (vállalatok, magánszemélyek és önkormányzati egységek) önzetlen segítségnyújtását oklevelekkel és emléklapokkal köszönte meg.

Az ünnepség másik fontos feladata volt méltóképpen köszönetet mondani Lauer Katalinnak a 25 éven keresztül végzett áldozatos elnöki munkájáért. Kati az egyesület megalakulása óta töltötte be ezt a tisztséget. Dr. Nagy István polgármester személyes megjelenésével tisztelte meg az egyesületet és egy elismerő oklevél átadásával annak leköszönő elnökét.

Jubilált az egyesület „Táncos lábú anyukák és apukák” tánccsoportja is. Az öt évvel ezelőtti jubileumi műsoron lepték meg először az egyesület tagjait a kán-kán táncuk bemutatásával. Azóta is együtt maradtak, a vasárnap délután tartott próbákon már több táncot is betanultak. Rendszeres szereplői a város különböző rendezvényeinek is. A mostani rendezvényt is áttáncolták, kellemes hangulatot adva a közönségnek, akik vastapssal jutalmazták szórakoztató táncaikat.

A műsorban a táncosok mellett fellépett a Károlyházi Citerazenekar is, verset mondott Bekő Zsófi. Farkas István piarista is köszöntötte, üzenetet tartalmazó mondataival, a jubiláló egyesületet.

Még egy fontos üzenet-közvetítést szánt az egyesület vezetése a jubileumi műsornak. Az alapszabály egyik fontos célkitűzése: „A nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása.”

Talán sikerült ezt megvalósítani azzal, hogy színpadra szólítottuk az egyesület legnagyobb létszámmal élő (6-14 gyermeket nevelő) 8 családját, közben ismertetve a családok életét, hitvallását a nagycsaládról, a gyerekek nevelési elveiről. Mindenki azonosan vallotta, hogy sok-sok törődéssel jár a több gyermek, de minden szülő számára „szeretetbomba” a nagycsalád, mert sok örömöt adnak vissza, a szülők áldozatos munkájáért. Megható volt hallgatni és ismertetni, hogy valóban milyen csodálatos kincsek találhatók a nagy létszámmal élő családokban. Az egyesület vezetőinek sikerült támogatókat szerezni, ezáltal mind a nyolc család egy-egy nagyon szép ajándékcsomaggal térhetett haza. Ezúton, a családok nevében is, hálás szívvel köszöni a vezetőség a nagy meglepetést szerző ajándékcsomagokat és az állófogadáshoz kapott „ellátmányt”, a felajánlóknak.

A 25 éves jubileumi ünnepségen emléklapot kaptak az egyesület megalakulásának évében született ifjak is.

Befejezésül elhangzott a nagycsaládosok himnusza a Tavaszi szél című népdal, amelyet Tóth Attila, a felvidéki Fecske Nagycsaládosok Egyesületének egyik képviselője tangóharmonikával kísért. „Népes fészek boldog fészek, virágom, virágom. Fiókái vígan élnek…., Áldott napfény süss le rájuk…, csillag tenger őrizd álmuk!”

A rendezvény állófogadással, és vidám táncházzal zárult.

Dr. Orbán Józsefné

az egyesület új elnöke

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting