Javaslattétel Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj adományozására

 

Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete a 9/2010. (III.19.) önkormányzati rendeletével Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díjat hozott létre.

A díj azon személy, vagy szervezet részére adományozható, aki huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytat Mosonmagyaróvár civil társadalma érdekében, vagy kimagasló módon hozzájárul Mosonmagyaróvár közösségi életéhez és a város jó hírének ápolásához.

A díj adományozására beérkező javaslatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről. A kitüntető díjazásban évente egy személy, vagy szervezet részesíthető. A díj a Mosonmagyaróvári Civil Napon kerül átadásra.

Javaslatot tehetnek Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj esetében: a város polgármestere, önkormányzati képviselő, mosonmagyaróvári székhelyű társadalmi és civil szervezetek.

A javaslatot írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. Díjazásban csak élő személy részesülhet.

Kérem az adományozásra jogosultakat, hogy javaslataikat indoklással ellátva legkésőbb 2014. augusztus 31-ig küldjék meg dr. Árvay István polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármester részére. (9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

A díj adományozásával kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérné Bodó Mariann jegyző ad az 577-802-es telefonszámon.

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting