Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra

vonatkozó nem peres eljárásokban

 

A nyilvántartásba vett társadalmi szervezeteknek oda kell figyelni arra, hogy a hatályos szabályozás értelmében a nyilvántartó törvényszéknek be kell jelent jelenteniük valamennyi, a szervezetüket érintő változást. Ezt az eljárást a bíróságok változásbejegyzési kérelemre induló nemperes eljárás keretében folytatják le. A változás bejelentése abban az esetben is fontos és lényeges, amennyiben nyilvántartási adatot nem érintő változás következett be.

2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). Erre figyelemmel legkésőbb 2016. március 15. napjáig minden társadalmi szervezetnek felül kell vizsgálni az új Ptk-nak való megfeleltetés céljából is a létesítő okiratát, és szükség szerint módosítania kell akkor is, ha eddig az időpontig a létesítő okiratot érintő módosítást nem hajt végre. Amennyiben bármilyen okból módosításra kerül idő közben a létesítő okirat, akkor ebben az időpontban kell a Ptk-nak való megfeleltetést is elvégezni. Ilyen módon szinte valamennyi civil szervezet változásbejegyzési eljárást kell, hogy indítson legkésőbb 2016. március 15. napjáig.

Jelen írás a társadalmi szervezetek változásbejegyzési eljárása során a bírósági nyilvántartásba vételkor felmerülő tipikus hibákat szedi össze. A Szerzők - mint a bírósági jogalkalmazásban jártas szakemberek - a tipikus hibákra megoldási javaslatokat adnak, jogszabályhelyekkel alátámasztva indokolják meg a szükséges bejelentéseket. Az írás gyakorlati segítség lehet mind az egyesületek, mind az alapítványok részére.

2014. augusztus 5.

 

Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes

A Szerzők bírósági titkárok.

 

Forrás és letöltés:

http://www.jogiforum.hu/publikaciok/584

 Szakmai anyag letöltése pdf formátumban

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting