Díjazták a legeredményesebb civileket és mecénásokat

 

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, valamint Mosonmagyaróvár Önkormányzata október 17-én rendezte meg a XVI. Mosonmagyaróvári Civil Napot a Városháza dísztermében. Az ünnepi rendezvényt a városvezetés részéről megtisztelte jelenlétével dr. Árvay István polgármester, Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző, dr. Csanádi Viktória aljegyző és dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta, a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal vezetője, több önkormányzati képviselő és Pro Urbe díjas polgár.

Az idei Civil Nap nyitányaként a Mosonmagyaróvár Kultúrájáért díjjal kitüntetett Halmos László Énekegyüttes énekelt, majd a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei furulyán adtak elő egy zeneszámot.

A Civil Nap résztvevőit dr. Árvay István polgármester köszöntötte, méltatva a civil társadalom szerepét a város életében. Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke köszöntőjében felidézte a Civil Nap céljait, méltatta a város figyelmét és támogatásának jelentőségét a szervezetek életében.

A köszöntők után az ez évi civil díjak átadására került sor. Mosonmagyaróvár Önkormányzata a város civil társadalma teljesítményének elismeréséül, nagyrabecsülése jeléül 2010-ben rendeletet alkotott a „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díj alapításáról. A díj azon magánszemély és szervezet részére adományozható, aki, amely huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytat Mosonmagyaróvár civil társadalma fejlesztéséért, vagy kimagasló módon hozzájárul Mosonmagyaróvár közösségi életéhez és a város jó hírének ápolásához. A „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díjat ötödször adta át az Önkormányzat, melyet ez évben a kiemelt városi rendezvények sikeres lebonyolításában való közreműködéséért és azért a példamutatásért, melynek révén a cserkészek a társadalom hasznos és sikeres tagjaivá válnak a 70. számú Széchenyi István Cserkészcsapat érdemelt ki. A díjat Szelec László csapatparancsnok és Albert József csapatparancsnok-helyettes vette át.

Mosonmagyaróváron széles körben ismert és elismert az a kiemelkedő adományozói tevékenység, amit az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. és a Junkerwerk Linder GmbH + Co. KG Magyarországi Fióktelepe évek óta folytat – legyen szó az intézmények, civil szervezetek, a sport, és egyéb kezdeményezések támogatásáról. A két vállalkozás ezen túlmenően példaértékű támogatást nyújtott az idei évben a Mosonmagyaróvári Városi Sportcsarnok beruházáshoz.  Mindezek figyelembevételével Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület közös döntése alapján a 2015. évben az év mecénása elismerést a két vállalkozás kapta. A díjat Guntram Thurnher, a két cég vezetője vette át.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület két mecénás különdíj odaítéléséről is döntött. Az egyik különdíjat a Dzsungelország Kft. kapta, amely cég Mosonmagyaróvár sakkéletének egyik legnagyobb támogatója, az utánpótlás-nevelés motorja. A vállalkozás mindemellett kiemelten támogatja a város civil szervezeteit a virágosítási akciókban. A díjat Lobitz Ákos ügyvezető vette át. A másik különdíjas a Krop 2013 Bt. lett, mely cég segítsége pótolhatatlan a mosonmagyaróvári állatvédelem színvonalas ellátásának biztosításában. A Menedék Állatvédő Alapítvány tevékenységét pénzbeli adományokkal, továbbá az Alapítvány 1 %-os kampányában nyújtott gyakorlati segítséggel támogatja. Ennek eredményeképpen az Alapítvány Mosonmagyaróvár legnagyobb 1 %-os felajánlást gyűjtő szervezete. A díjat Kránitz Roland ügyvezető vette át.

2015-ben „Az év civil szervezete” a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület lett. A több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező, bejegyzett civil szervezetként működő Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület összefogja Mosonmagyaróvár és térsége iparosait. Az Ipartestület az egyéni és társas vállalkozások gazdasági, szakmai érdekének képviseletére és védelmére jött létre. Hagyományőrző tevékenysége példamutató, a kimagasló ipari teljesítményeket minden évben díjjal ismeri el. A díjat Fenes Gábor alelnök vette át.

A XVI. Mosonmagyaróvári Civil Napot a Halmos László Énekegyüttes és a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei műsora zárta.

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting