Pályázati felhívás
2017. évi eseti támogatásra

Tisztelt Pályázók!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek, különösen egyesületek, klubok, amatőr művészi csoportok, sport szakosztályok, valamint magánszemélyek, önkormányzati intézmények társadalmi szerepvállalásának segítésére, növelésére, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítására.

A helyi adóbevételekből származó többletbevételek forrás felhasználásával 2017. évben lehetőség nyílt eseti támogatás nyújtására a városi kultúra, sport és más önszerveződő közösségek, intézmények számára az alábbiak szerint:
- Köznevelési célú támogatásra 2.500.000 Ft
- Közművelődési célú támogatásra 2.500.000 Ft
- Sport célú támogatásra 1.000.000 Ft
- Egészségvédelmi célú támogatásra 500.000 Ft

Az eseti támogatás igénybevételéhez pályázatot kell benyújtani, de a pályázóknak pályázati díj (1%) fizetési kötelezettsége nincs. Az eseti támogatásra benyújtott pályázati adatlapon kérjük feltüntetni, hogy a pályázat célja köznevelési / közművelődési / sport / egészségvédelmi tárgykörhöz kapcsolódik.

A pályázatokra vonatkozóan a pályázati felhívásban nem hivatkozott kérdésekben a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet eljárási szabályait kell alkalmazni.

Az a pályázat részesíthető támogatásban, amelyben a támogatni kért tevékenység, program, rendezvény 2017. november 10. és 2018. március 31. között kerül megvalósításra.
Nem pályázható olyan program, tevékenység, amelyre 2017. évben a pályázó támogatást nyert, vagy más önkormányzati forrásból támogatást kapott.

A pályázati adatlap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál vagy az Önkormányzati Osztály Humán kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve letölthető a www.mosonmagyarovar.hu „Eseti támogatás 2017” dokumentum megnyitásával.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat 2 példányban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton a következő címre:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztály,
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Egy pályázati űrlapon csak egy témakörben lehet pályázni.

Beérkezési határidő:
2017. november 22. (szerda) 12.00 óra

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Vámos Márta nyújt a 96/889-856-os és 96/577-817-es telefonszámokon.
Az eseti támogatásra benyújtott pályázatokat a közművelődési, a sport, valamint a köznevelési tárgykörben a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, az egészségvédelmi célú forrásra beérkezett pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el.
A pályázati összeg felhasználásáról a pályázóknak elszámolást, továbbá szakmai beszámolót kell készíteniük 2018. április 30. napjáig a pályázati alapokra vonatkozó elszámolási szabályok szerint.

A pályázati kiírás PDF formátumban letölthető és kinyomtatható az alábbi linken:

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting