PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2018. évben is meghirdeti a Közművelődési, Sport, Egészségvédelmi, valamint Köznevelési Alap pályázatokat, a mellérendelt keretösszegekkel:

Közművelődési Alap  - 6.000.000 Ft
Sport Alap - 4.000.000,Ft

Egészségvédelmi Alap - 3.000.000 Ft
Köznevelési Alap - 8.000.000 Ft


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárás rendjét meghatározó, a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtandó és kötelező jelleggel csatolandó mellékletek vonatkozásában 2018. január 1-jei hatállyal módosította. A pályázat összeállítása során kérjük a megváltozott feltételek rendelet szerinti alkalmazását és a pályázat benyújtását könnyítő összefoglaló tájékoztatóban foglaltak figyelembevételét! Továbbá kérjük, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott, ugyancsak 2018. január 1-jén hatályba lépett, az átláthatóságról szóló 32/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet megismerésére, különösen a támogatási szerződés kötelező mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatra.

A fentiekben hivatkozott önkormányzati rendelet, a pályázati adatlap, a pályázat benyújtását segítő összefoglaló tájékoztató, valamint szükség szerint az 1% mértékű pályázati díj befizetését szolgáló számlaszám, illetve készpénz átutalási megbízás (csekkszelvény) beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál vagy az Önkormányzati Osztály Humán Kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve a www.mosonmagyarovar.hu honlapról letölthető a „Pályázati alapok 2018” dokumentum megnyitásával.

A pályázatokat a rendelet 1. mellékletében található űrlapon 2 példányban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton a következő címre:
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Egy pályázati űrlapon csak egy témakörben lehet pályázni.
Beérkezési határidő: 2018. március 19. (hétfő) 12.00 óra

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Vámos Márta nyújt, a 889-856-os és az 577-817-es telefonszámokon.

A beérkezett pályázatokat a Közművelődési, a Sport, valamint a Köznevelési Alap vonatkozásában a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, az Egészségvédelmi Alapra beérkezett pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. A döntést követően az önkormányzat támogatási szerződést köt az eredményes pályázókkal. A pályázati összeg felhasználásáról a pályázóknak elszámolást, továbbá szakmai beszámolót kell készíteniük.

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző

A hivatalos pályázati kiírás pdf formátumban letölthető az alábbi linken

Pályázati felhívás
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting