Felhívás - Pályázat 1%

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az önkormányzati pályázati alapok létrehozásakor arról döntött, hogy a Közművelődési, Sport és Egészségvédelmi Alapra benyújtott pályázatok beadásával egyidejűleg a pályázóknak pályázati díjat (megpályázott összeg 1 %-a) kell fizetni. A befizetett pályázati díjak összege együttes tartalékot képez, melyet a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság „Pályázati díj 1%” címen ismét pályázatra ír ki.

A pályázók a közművelődési, sport és egészségvédelmi alap pályázati időszakában nem ismert programjaik megvalósításához kérhetnek támogatást. Nem lehet pályázni olyan programra, amit a képviselő-testület, vagy az önkormányzat illetékes bizottsága az adott pályázati évben már támogatott. Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati eljárás rendjét a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet határozza meg. A pályázat összeállítása során kérjük a rendeletben foglaltak figyelembevételét.

A fentiekben hivatkozott önkormányzati rendelet, valamint a pályázati adatlap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál vagy az Önkormányzati Osztály Humán kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve letölthető a www.mosonmagyarovar.hu oldalról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat a rendelet 1. mellékletében található űrlapon 2 példányban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton a következő címre: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Beérkezési határidő: 2018. augusztus 27. (hétfő) 12.00 óra

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Vámos Márta nyújt a 889-856-os és 577-817-es telefonszámokon.

A beérkezett pályázatokról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság dönt, majd a döntést követően az önkormányzat támogatási szerződést köt az eredményes pályázókkal. A pályázati összeg felhasználásáról a pályázóknak elszámolást, továbbá szakmai beszámolót kell készíteniük.

Fehérné dr. Bodó Mariann sk.
jegyző

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting