Meghívó küldöttgyűlésre

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2019. május 6-án (hétfő) délután 16:00 órakor tartja éves rendes küldöttgyűlését a Polgármesteri Hivatal (Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) II. emeleti tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom MOCISZ küldötteit. A tanácsterem akadálymentesített!

Napirendi pontok:

1.      Tájékoztató a taglétszámról (tagfelvétel és tagtörlés)

2.      Beszámoló a 2018. évi szakmai munkáról

3.      Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról

4.      2018. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5.      Alapszabály módosítás

6.      2019. évi munkaterv

7.      2019. évi költségvetés

8.      Egyebek

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tag küldöttek több mint fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlést 2017. január 1-től hatályos 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 3:76 §. alapján 2019. május 9. (csütörtök) 16:00 órára hívom össze a Polgármesteri Hivatal (Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) II. emeleti tanácstermébe, mely már határozatképes a megjelentek számától függetlenül, de a meghirdetett napirendi pontokhoz képest új napirendi pont már nem vehető tárgysorozatba.

A küldöttgyűlés fontosságára való tekintettel a küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk.

Felhívom a küldöttek figyelmét, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség honlapján (www.mocisz.hu) friss civil híreket, információkat olvashat.

Tisztelettel:

Nagy Sándor elnök

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting