EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. május 30-án a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal üléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor: Üdvözli a megjelenteket és az előadókat. Külön köszönti Dr. Árvay István polgármestert, Staár Katalint, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökét és a Civil Információs Centrum munkatársait, Tengely Katalin és Vágusz Erna munkatársakat. Ismerteti a napirendi pontokat.

A Civil Kerekasztal napirendje:

 • A Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport (HACS) pályáztatási tapasztalatai (Dr. Árvay István polgármester, HACS elnök)
 • A 2019. évi önkormányzati civil pályáztatás tapasztalatai (Staár Katalin elnök, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága)
 • Elérhető pályázati források (Vágusz Erna pályázati tanácsadó, Civil Információs Centrum)
 • Tájékoztató a civil könyvelésről és Szövetség tagszervezéséről (Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Egyéb ügyek, bejelentések, rendezvények

 

1. napirendi pont

Nagy Sándor: 2016. május 25-én a helyi közszféra, vállalkozói és civil szféra tíz képviselőjéből megalakult a Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport (HACS). A cél az volt, hogy Mosonmagyaróvár hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Ennek érdekében feladata a kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése. A fejlesztések és a programok megvalósítására Mosonmagyaróváron 360.000.000 Ft támogatás áll rendelkezésre, mely pályáztatás keretében kerül felhasználásra. Felkéri dr. Árvay Istvánt, a HACS elnökét, ismertesse a pályáztatás eddigi folyamatát.

Dr. Árvay István: A civil szervezeteknek hozzá kell szokni, hogy komolyabb pénzeket csak pályáztatás útján lehet megszerezni. Tapasztalom, hogy több esetben túl nehéznek, túl macerásnak tartják, inkább lemondanának a pénzről. Sajnos a szervezetek hozzá lettek szoktatva a könnyű pénzszerzési lehetőséghez. A CLLD program keretében akkor kap a város további pénzeket, ha a település teljesítménye megfelelő. Meg fogják nézni, hogy a kapott pénz hogyan hasznosult. Azon települések között, akik jól tudták hasznosítani, újabb programot fognak indítani. A jelenlegi két éves program után szeretnénk abba a körbe tartozni, akik további támogatásra számíthatnak. Tehát, aki most rászánja az időt és kitapasztalja a pályázat elkészítését és elszámolását, az a későbbiekben komolyabb összegekkel tud kalkulálni.

Két pályázati programban még nyitva van a határidő, még várjuk a pályázatokat. A közösség integrációja, erősítése, a közösségi terek fejlesztése projektben 226 millió forintra lehetett pályázni. Erre 5 pályázat érkezett be, 2 pályázat nyert, 3 nem. A Lajta sétány volt az egyik, a másik a városi könyvtár berendezése. A pályázatot újra kiírjuk.

A közösségi akciók a kulturális múlt megismertetésére 10 millió forintot szántunk. Erre 5 pályázatot várunk. A városvédőké és a Segítőkéz Alapítványé már beérkezett, még az ’56-os Egyesület, a múzeum és az önkormányzat egy-egy programját várjuk.

A közösségépítő kezdeményezésekre 59 millió forintot szántunk. Erre 2-7 millió forintig lehetett pályázni. Erre beérkezett a Fehér Ló Közösségi Ház sakkegyesületétől, a Mosoni Polgári Körtől, a Majoroki Polgári Körtől, a Szigetközi Expo-ra, az önkormányzattól Virágzó vár címmel, a Belvárosi Üzletkörtől, a kulturális egyesülettől, a Veteránjármű Egyesülettől, a Szigetközi Szatyortól, az ipartelepi lakosoktól, a kertbarátoktól és a Dunai Hajós Egyesülettől. A pályázatok elbírálása folyamatban van.

A kapacitásfejlesztés a közösségi együttműködések területén 15 millió forint volt a keretösszeg. A Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány és Példa egyesület és a MOCISZ már beadta, várjuk a Napraforgó Alapítvány, az Életfa Egyesület, a romák és a Sattler Alapítvány pályázatát.

A közösségi alkalmak számának növelése Játszóvár néven 49,5 millió forintot irányzott elő. Erre pályázott a MOCISZ a makettező olimpiára, a Theatrum ad Flexum, az önkormányzat a Szent István Napokra, a Gazdász Néptáncegyesület, a Kühne Fúvószenekar, MOFÉM Fúvószenekar, a Moson Big Band, az ütő együttes és a mazsorettek adtak be.

Ezeket a pénzeket jól kell elkölteni és megfelelő módon el kell számolni.

Nagy Sándor: Lesz lehetőség az egyes költségvetési sorok között átcsoportosításra?

Dr Árvay István: Erre nem lesz lehetőség, mert az nagyon sok időt venne igénybe, így lett a program jóváhagyva. Amíg nem érkezik be minden sorra elegendő pályázat, addig újra kiírjuk. Addig csináljuk, amíg el nem fogy a pénz.

Nagy Sándor: A kiírás a 2019-es, 2020-as programokra szól, viszont azt az információt kapta, hogy a pályázat elbírálására a 2019. év rámegy. A megvalósításra így csak a 2020. év áll rendelkezésre.

Dr. Árvay István: Ez igaz, de amikor a pályázat be lett adva, attól kezdve a projektszámlák gyűjthetők. Amúgy is utófinanszírozott lett volna a dolog. Ez azért jelent egyfajta kockázatot, de nem vesznek el a 2019-es programok sem.

Sztranyovszky Attila: Ha a mozgáskorlátozottak szervezete június 1-től átköltőzhet a civil házba, ettől kezdve bérleti díjat kell fizetni, ha egy darabig még a régi helyén marad?

Dr. Árvay István: A régi irodahelyiségre nem azonnal június 1-től kell bérleti díjat fizetni. Elkészült az együttműködési megállapodás tervezete, melyet minden szervezethez eljuttattak. Ha ezt a szervezet aláírja, jogszerűen el tudja foglalni a helyét a civil házban. Mivel a berendezési tárgyak közül néhányat később rendeltünk meg, hivatalos megnyitó még nem lesz. Összegyűjtöttük az összes lehetséges rezsiköltséget. A négyzetméteres megosztást fogjuk alkalmazni a költségek számításánál. A nem hasznos négyzetméter és a termek költsége az önkormányzaté marad. A szervezetek csak az irodák után fizetnek. Előre nem tudható, mennyi költség lesz, ezért ki kell várni egy időszakot, hogy a fűtési költség is beleessen. Addig az önkormányzat gyűjti a rezsiszámlákat, majd továbbszámlázza. Ezt követően költségátalányt kell fizetni. Ha túlzottan magasak a felmerülő költségek, elképzelhető, hogy egy részét az önkormányzat átvállalja.

 

2. napirendi pont

Nagy Sándor: lezárult a 201. évi civil pályáztatás. A nyertesek nemsokára megkapják szerződéseiket. Staár Katalint, az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökét arra kéri, számoljon be a pályáztatás tapasztalatairól.

Staár Katalin: először a beérkezett pályázatokról adott tájékoztatást:

1. Közművelődési Alap

A három kategóriában (1. Mosonmagyaróvár város kultúrájáért; 2. Nemzetközi kapcsolatok; 3. Környezetünkért, városunkért) 49 pályázat érkezett be 9.821.400,- Ft összegben. Ebből 46 pályázat volt sikeres. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által 6.000.000,- Ft összegből 6.000.000,- Ft került felosztásra.

2. Sport Alap

A Sport Alap vonatkozásában három pályázói körben (1. Versenysport szakosztályok; 2. Iskolai sportkörök és diáksport versenyek szervezői; 3. Szabadidősport versenyek szervezői) adott a lehetőség pályázatot benyújtani. 2019. évben 32 pályázat érkezett be – 8.052.210,- Ft összegben. Ebből 27 pályázatot támogatott a bizottság, összesen 4.000.000,- Ft összeggel.

3. Köznevelési Alap

Köznevelési Alap célja a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi, vagy nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények (különösen: bölcsőde, óvoda, általános- és középiskola) és az intézményekhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek támogatása. Köznevelési alap vonatkozásában 13.142.506,- Ft összegre pályáztak. A beérkezett 81 pályázatból a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 66 pályázatot bírált el pozitívan. A pályázható 8.000.000,- Ft-ból 6.690.000,- Ft került felosztásra, a fennmaradó 1.310.000,- Ft ismételt kiírásra került. A Köznevelési alap 2. körre 7 pályázat érkezett be, melyek közül 6-tal kapcsolatban született támogatói döntés 1.404.800,- Ft összegben. A fennmaradó 267.000,- Ft-ot bizottsági döntés alapján a pályázati díj 1% összegéhez csatoltuk.

4. Egészségvédelmi Alap

Az Egészségvédelmi Alapra 20 pályázat érkezett be 3.781.000,- Ft értékben. Minden pályázó támogatásban részesült. A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság a felosztható 3.000.000,- Ft összeget teljes egészében odaítélte.

Rendszeresen felmerülő probléma, hogy a pályázatok nagy része az egy hónapos pályázati időszak utolsó 3 napjában érkezik be.

1.    A Pályázati adatlap kitöltési, csatolási hiányosságai:

 • Nem az aktuális pályázati adatlapot használják, vagy nem 2 példányban hozzák be a pályázatokat.
 • Kitöltési hiányosság az alap megnevezése, a program címe,
 • Pontatlan és hiányos program költségkalkuláció, önrész vagy egyéb támogatások hiányos feltüntetése,
 • Gyakran nem csatolják a pályázati programleírást, vagy évről-évre szó szerint ugyanaz a programleírás,
 • gyakran hiányzik – jogi személy esetén – alapító okirat másolat, cégkivonat,
 • számlavezető intézet által (három hónapnál nem régebbi) hitelesített okirat (bankszámlára utalás végett)

 

2.    A pályázónak rövid, értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) kell benyújtania, melynek módját és részleteit a támogatási szerződés tartalmazza. Ennek ellenére az elmúlt évek tapasztalatai alapján több hiányosság és visszatérő probléma is van.

 • Elszámoló lap hiányos vagy nem megfelelő kitöltése
 • Az eredeti számlákra szükséges záradékok nincsenek felvezetve,
 • Az eredeti számlákat szükséges bemutatni, melyet a kolléganők visszaadnak,
 • A számlamásolatok két példány helyett egy példányban érkeznek, nem megfelelő formában
 • Utalásos számlák esetén bankszámlakivonatot is csatolni kell, mely szintén rendszeresen hiányzik.
 • A 30 napos elszámolási határidő nem betartása szintén probléma, mely fennakadást jelent az ügyintézésben. Fontos hangsúlyozni, hogy a program meglétét követően 1 hónap, vagyis 30 nap van az elszámolásra. A December 15-i határidő a november 30-i programokra vonatkozik. 2018-as évben az utolsó (decemberi) bizottsági ülésre 69 pályázati elszámolás érkezett be, melyek nagytöbbsége nem decemberi program.

Kérjük, ezek figyelembevételével az elszámolások pontos, határidőre történő elkészítését.

 

3. napirendi pont

Nagy Sándor: Vágusz Erna, a győri Civil Információs Centrum munkatársa aktuális pályázatokról ad tájékoztatást.

Vágusz Erna: lassan lezárul a tavasz, a nyári időszakban viszonylag kevés új pályázati kiírás található. Néhány folyamatosan benyújtható pályázatra hívja fel a figyelmet.

Az E.ON Hungária vállalatcsoport által évek óta elérhető és jelenleg is elérhető támogatás. Támogatják: magyar társadalmi, sport- és kulturális élet szereplőit.

Benyújtási határidők: 2019. június 28., 2019. augusztus 20., 2019. október 5.

 • A beérkező támogatási igényekről kéthavonta egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló szponzorációs bizottság dönt.
 • szponzor@eon.hu e-mail címre röviden kell megírni: a program tartalmát, célját, tervezett költségvetését, célcsoportját, a program tervezett elérését.
 • A pályázatok benyújtásának nincs formai követelménye.
 • egy projektre eső támogatási összeg felső határa 1.500.000 Ft.

A SPAR-csoport által 2013-tól elérhető a "SPAR segítő kezek” program. Két módon tud segítséget nyújtani jó célok megvalósításához:

 • vásárlási utalvány vagy pénzbeli juttatás formájában.
 • Adományozás által közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek számára, mely megvalósulhat termék, SPAR vásárlási utalvány vagy pénzbeli juttatás formájában.
 • Egy szervezettől, évente egy igény elbírálására van lehetőség. A beküldésre került elektronikusan kitöltött űrlap és egyéb, a pályázat értékelését segítő anyagok elbírálására a kézhezvételtől számított 60 naptári napon belül kerül sor.
 • Igénylése a http://sparsegitokezek.hu/tamogatas
 • oldalon található űrlap kitöltése és postai vagy elektronikus úton beküldése. 
  E-mail cím: csr@spar.hu

2019. évi hungarikum pályázat a nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására,

 • Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítését kívánják támogatni
 • Támogatás: egyszeri, vissza nem térítendő
 • Támogatási keret: 220 millió forint
 • Mire? Nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
 • A pályázati felületen 2019. június 13. 23:59 percig lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni.

Informatikai pályázat

A Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány pályázata. Ingyen laptop 2019!

Pályázaton részt vehet és támogatásban részesülhet magánszemély, nyugdíjas, tanuló, cég, vállalkozó, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, óvoda, iskola, szociális szövetkezet, bármely szervezet.

Pályázat feltétele: legalább 5.000 Ft-tal támogatni a Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítványt.

Mit igényelhetünk: laptop, asztali számítógép, tablet, okosóra memória kártyával (32 Gb)

Az egyszeri adomány összege egy darab és egyféle eszközre vonatkozik, amennyiben több eszközre szeretne pályázni, úgy az adomány összegét is növelni kell a pályázandó eszközök darabszámának megfelelően.

Felhívta a figyelmet 2019 évben elnyert NEA támogatások elszámolására.

Mire figyeljünk?

- Módosítási kérelem kell: a költségterv fősorain külön-külön, a jóváhagyotthoz képest pozitív irányban 10%-ot meghaladó mértékben kívánunk módosítani.

- elektronikusan tudjuk benyújtani az EPER-ben a módosítási kérelem menüpont alatt. (A „Beadott pályázatok” menüpontban ki kell választani azt a pályázatot, amelyhez kapcsolódóan módosítási kérelmet kíván beadni, majd az „Új” gomb megnyomásával elkezdhető a módosítás.)

FIGYELEM! A költségterv sorainak módosítása során új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a jogosultsági döntéssel jóváhagyott sorokat lehet áttervezni!

A kedvezményezettnek nyilvánossá kell tennie, hogy működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság biztosításának módjai:

- a kedvezményezett székhelyén kihelyezett tájékoztató felirat;

- honlap működtetése esetén, az Alapkezelő és a Miniszterelnökség logójának megjelenítése;

- esemény, rendezvény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;

- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

A logok az alábbi címeken érhetők el:

-       Miniszterelnökség: http://civil.info.hu/logok

-       Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: http://bgazrt.hu/letoltheto_logok/

-       NEA: http://www.civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese

Vegyes nyertes pályázatok esetén, ha csökkentett összegű támogatást nyertünk fontos, hogy vegyesen kell elszámolnunk és megvalósítani a programot.

2019. október 1-én várhatóak az új kiírások.


4. napirendi pont

Nagy Sándor: a jelenlevők között több olyan szervezet van, amely a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel könyveltet. Továbbra is várjuk civil szervezetek jelentkezését, akik a Civil Szövetséggel kívánnak könyveltetni. Egyszeres és kettős könyvelést vállalunk, valamint ha szükséges, bérszámfejtést is végzünk. A szolgáltatásunk tartalmazza a kiadási és bevételi bizonylatok, bevallások, számviteli beszámoló, statisztikai bevallás elkészítését. Bármilyen pénzügyi adózási jogi ügyben állunk rendelkezésre. Amire nem tudunk azonnal választ adni, annak az ügynek utána járunk. Jelenleg 38 szervezet könyveltet nálunk. A legutóbbi csatlakozónk a HUNGARYthimc Sportegyesület volt. Eddigi tapasztatunk szerint a szervezetek elégedettek a könyvelési szolgáltatással.

Az egyszeres és kettős könyvelés díjtételei a szolgáltatás bevezetése, 2012. óta változatlanok, nem követik az inflációt. Kiadásaik növekedése miatt, valamint hogy fenntarthassák a szolgáltatás megfelelő színvonalát, szükséges, hogy 2019. január 1-től könyvelési díjtételeinket emelték. 2018. év végén olyan szerződésmódosítási javaslatot terjesztettek a szervezetek elé, melyben az egyszeres és kettős könyvelési havi díjtételeket 10%-al, de minimum 1.000 Ft-al emelik. Így a kettős könyvelés havi ára 7.000 Ft, az egyszeres könyvelés havi ára 6.000 Ft. A számlázásban nem lesz változás, továbbra is utólag, negyedévente számláznak. A díjemelés egyéb szolgáltatásokat (honlap karbantartás, hangosítás, fotózás) nem érint.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagszervezeteinek száma 34 rendes tag és 3 pártoló tag. 2018-ban három új csatlakozó volt, de továbbra is várják aktív szervezetek jelentkezését, érdeklődését. A www.mocisz.hu honlapon minden információ megtalálható a Civil Szövetségről: tagjai, tevékenységi köre, alapszabálya. Továbbra is várják a mosonmagyaróvári szervezetek jelentkezését.


5. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség életében nyári szünet következik. Egy program van, amit a szervezet megszervez, ez a Civil Piknik a Mosoni-Duna partján. Időpontja: 2019. július 27. A hírt a Civil Hírekben teszik közzé, s várják a szervezetek jelentkezését.

Civil Kerekasztal szeptember végén várható. Mindenkinek jó nyarat, sok élményt kíván. A Civil Kerekasztal ülését bezárja.

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting