Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. május 15-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterme (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16 órakor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 16.15 órakor megnyitja a küldöttgyűlést. Megállapítja, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A küldöttgyűlés levezető elnökének Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Puskásné Piller Klára és Czollner László javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Puskásné Piller Klára és Czollner László küldötteket egyhangúan elfogadta.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a taglétszámról (tagtörlés, tagfelvétel)
 2. Beszámoló a 2016. évi szakmai munkáról
 3. Beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról
 4. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 5. évi munkaterv
 6. évi költségvetés
 7. Tájékoztató a civil szervezetek könyvelési szolgáltatásáról
 8. Egyebek

1. napirendi pont

Nagy Sándor: Ballainé Kovalszky Éva, a Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület elnöke írásban jelezte, hogy a szervezet beolvadt a Szigetközi Természetvédő Egyesületbe, a jogi folyamat a végére ért, az egyesület megszűnt. Kéri a tagsági jogviszony megszüntetését. Ugyancsak jelezte Egresi András, a Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület elnöke, hogy a szervezet felszámolása megtörtént, a Törvényszék a nyilvántartásból törölte, ezért kéri a tagsági jogviszony megszüntetését. A tagszervezetek törlését az elnökség 2017. május 8-án tartott ülésén tudomásul vette. Kéri a küldöttgyűlést a törlések tudomásulvételére.

Egresi András, a Mosonmagyaróvári Makettező Klub vezetője bejelentette, hogy a mosonmagyaróvári makettezők az egyesületi formát megszüntették, s a jövőben klubként kívánnak működni. Fontosnak tartják, hogy a jövőben is a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséghez tartozzanak. Nagy Sándor jelezte, hogy rendes tag csak jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet, ezért javasolta a pártoló tagsági formát, amit Egresi András elfogadta. A pártoló tagsági belépési nyilatkozatot kitöltötte és a felvételt az elnökség 2017. május 8-án tartott ülésén 2/2017 (05.08.) számú elnökségi határozatával egyhangúlag megszavazta. Kéri a küldöttgyűlést a pártoló tagsági felvétel tudomásulvételére.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek 2017. április 30-án 28 tagszervezete és 1 pártoló tagszervezete volt. Ez a 28 szervezet lefedi Mosonmagyaróvár teljes civil közösségi életét. Épp elég feladat van ezzel a 28 szervezettel, ezért nem szorgalmazza a tagszervezést. Ha valaki önszántából nagyon szeretne csatlakozni, azt nyilván felvesszük.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: szervezeti élet szempontjából 2016 évben lényeges esemény nem történt. Tavaly már a hatodik éve működött a Civil Szövetség honlapja, melynek karbantartását Kiss Zoltán László munkatárs egész évben napi szinten végezte. A 2014-ben indult elektronikus belső hírlevelet, a Civil Szemlét 2016-ben 19-szer adtuk ki. Ez jól szolgálta a szervezetek tájékoztatását a Szövetség belső életéről. A szövetség működtette a civil kerekasztalt, melynek 2016-ben 4 ülése volt.

A február 17-i civil kerekasztal ülés napirendi pontjai:

 • Mosonmagyaróvár 2016. évi költségvetése civil szemmel
  (Előadó: Staár Katalin elnök, Mosonmagyaróvár Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága)
 • Tájékoztatás a Virágos Magyarországért mozgalom városi rendezvényeiről
  (Előadó: Dr. Törő Dóra civil referens)
 • Közfoglalkoztatás a civil szektorban – lehetőségek, vélemények
  (Előadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
 • Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételtől
  (Előadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • NEA pénzügyi és szakmai beszámoló készítés
  (Előadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Egyebek

A május 31-i civil kerekasztal ülés napirendi pontjai:

 • Tájékoztatás a Virágos Magyarországért mozgalom városi rendezvényeiről
  (Előadó: Ragoncsa Adrienn, társadalmi kapcsolatok referense)
 • Konzultáció aktuális civil ügyekről
 • civil szervezetek beszámoló készítési kötelezettsége
 • megújult EPER-ben kell pályázni a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
 • civil szervezetek statisztikai beszámolási kötelezettsége
 • alapító okirat módosítás, bírósági tapasztalatok
 • újra változik a Polgári Törvénykönyv, civil vonatkozások
  (A konzultációt vezeti: Sényi Kata szakmai vezető, Civil Információs Centrum, Győr)
 • Tájékoztató a civil könyvelési szolgáltatásról
  (Előadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Egyebek

A szeptember 29-i civil kerekasztal ülés napirendi pontjai:

 • Gondolatok a Sportcsarnok üzemeltetéséről
  (Előadó: Dr. Iváncsics János alpolgármester)
 • A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos aktuális kérdések
  (Előadó: Ondré Péter kollégiumi tag, NEA Új nemzedékek jövőjéért kollégium)
 • Időszerű kérdések a civil szervezetek működésével kapcsolatban
  (Előadó: Sényi Kata szakmai vezető, Civil Információs Centrum, Győr)
 • Tájékoztató a XVII. Mosonmagyaróvári Civil Napról
  (Előadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Egyebek

A december 20-i civil kerekasztal ülés napirendi pontjai:

 • Nemzeti Együttműködési Alap pályázati felhívásai
  (Előadó: Dr. Pető Zsófia, Civil Információs Centrum, Győr)
 • A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos rendelet módosítása
  (Előadó: Dr. Pető Zsófia, Civil Információs Centrum, Győr)
 • Személyegyesülések működési változásairól szóló törvényjavaslat
  (Előadó: Dr. Pető Zsófia, Civil Információs Centrum, Győr vetség)
 • Tájékoztató a civil könyvelésről
  (Előadó: Patonai Gábor, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagszervezéséről
  (Előadó: Patonai Gábor, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)
 • Egyebek

A kerekasztalok látogatottsága jónak ítélhető, s az önkormányzat is komolyan vette az összejövetelt. Ha kellett, városvezetői szinten képviseltette magát az önkormányzat. Az elmúlt évben folytatódott a számítástechnikai képzés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány konzorciális együttműködésében. Ennek alapját a kulturális egyesület működtette e-Magyarország Pont, valamint a megvásárolt 12 laptop jelentette. 2016-ben összesen 5 tanfolyamot (2 kezdő, 1 haladó, 2 okostelefon tanfolyam) bonyolítottunk le 50 résztvevővel. A tanfolyam vezetője Patonai Gábor és Kiss Zoltán László volt. A tanfolyamok vizsgával zárultak. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kaptak.

2016-ban az elmúlt évekhez hasonlóan megszervezte a Szövetség jótékonysági műsorát a Családok Átmeneti Otthona javára. A rendezvény időpontját előrehozták. A november 8-án megrendezett rendezvényen 60.000,- Ft adomány gyűlt össze, melyet a CSAO a gyermekek karácsony ajándékozására fordított. Köszönet a fellépőknek, akik önzetlenül vállalták a szereplést. A műsorban fellépett:

 • Hungarocky Táncegyesület (művészeti vezető: Stieber Csaba)
 • Lajtha László Vegyeskar (művészeti vezető: Wenczlerné Csiki Ilona)
 • Mosonmagyaróvári Country Klub (művészeti vezető: Tóth Tibor)
 • En L’art Tánccsoport (művészeti vezető: Csonka Réka Orsolya)
 • Nosztalgia Baráti Kör (művészeti vezető: Buglyó Gyula)
 • Margaréta Nyugdíjas Klub Réti Pipitér Énekkara (művészeti vezető: Wenczlerné Csiki Ilona)
 • Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei.

2016 tavaszán a szövetség egy működési pályázatot (azonosító szám: NEA-UN-16-M-0231) írt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2.989.800 forintos kért támogatási összeggel. A pályázat 1.800.000 Ft-ot nyert. A NEA szakmai pályázatán (azonosító szám: NEA-UN-16-SZ-0039) 2.410.000 Ft-ot kértünk, 1.205.000 Ft-ot nyertünk.

2011. őszén merült fel a Civil Ház ötlete a Pacsirta u. 14. szám alatti ingatlanban. A szövetség itt olyan szolgáltatásokat tud biztosítani tagszervezeteinek, valamint Mosonmagyaróvár civil társadalmának, mely erősíti a civil szervezetek szakmaiságát. Az Önkormányzat támogatta az elképzelést, s a város 2016. évi költségvetésében 1.500.000 Ft forrást biztosított a Civil Ház működtetésére. 2016-ban ez jelentette a működés fő forrását. 2016. őszén jutott tudomásukra, hogy az Önkormányzat a Manninger Lakótelepi Pálffy villa átalakításával Civil Házat hoz létre, ezért a Civil Házunk nevét Civil Szolgáltató Központra (CISZOK) változattuk.

2012. április 1-től megkezdtük a civil könyvelést. A könyvelő Mitring Attiláné. Egyszeres és kettős könyvelést egyaránt vállalunk. 2014. április 1-től a könyvelést Patonai Gábor vette át. 2016. december 31-én a következő szervezeteknek végzünk könyvelést:

1.        Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület

2.        Beteg Gyermekekért Alapítvány

3.        Delta Lakóterületi Sportegyesület

4.        Életfa Egyesület Mosonmagyaróvár

5.        Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség

6.        Gézengúz Alapítvány

7.        Hagyományőrző Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány (Dunakiliti)

8.        Hagyományőrző Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány (Feketeerdő)

9.        Halászi Gyermekekért Alapítvány

10.    Levél Barátainak Egyesülete ület

11.    Honvéd Arrabona Sport Egyesület

12.    Kulturális Egyesület Mosonszolnok

13.    Lakásszövetkezetek és Társasházak Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekképviseleti Szerve

14.    Levél Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány

15.    MOFÉM Horgász Egyesület

16.    Moson Megye Polgáraiért Alapítvány

17.    Mosoni Polgári Kör

18.    Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre

19.    Mosonszentpéter Templomáért Alapítvány

20.    Máriakálnokért Alapítvány

21.    Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete

22.    Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok

23.    Szigeti Kilián Alapítvány

24.    Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület

25.    Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület

26.    Győr-Moson-Sopron megyei Roma Egyesület

27.    Halászi Hagyományőrző Egyesület

A könyvelés díjtételei nem változtak 2016-ban: egyszeres könyvelés, havi 5.000 Ft., kettős könyvelés havi 6.000 Ft. A könyvelési szolgáltatás tartalma:

 • a szervezet alaptevékenysége pénzmozgásainak szabályszerű lekönyvelése a számviteli törvény alapján a kettő könyvelés szabálya szerint

a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok elkészítése

 • bankkivonatok lekönyvelése
 • vegyes bizonylatok lekönyvelése
 • havi pénztárjelentés elkészítése
 • társasági adó nemleges bevallás elkészítése
 • nyilatkozat elkészítése a nullás tartalmú bevallásokról
 • az éves számviteli beszámoló elkészítése
 • pénzügyi adatszolgáltatás a közhasznúsági jelentés és az éves KSH jelentés elkészítéséhez
 • adatszolgáltatás az évente fizetendő központi adókról
 • pénzügyi tanácsadás

Patonai Gábor közfoglalkoztatottként végezte munkáját.

2015 őszén két új szolgáltatást vezettünk be:

 • honlap szerkesztési és karbantartási szolgáltatás
 • rendezvény fényképezési szolgáltatás

Mindkét szolgáltatást Kiss Zoltán László végzi. Egyenlőre a honlap fejlesztésre van nagyobb igény. Két tagszervezetünkkel kötöttünk szerződést.

Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016-ban eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal, melyekkel együttműködve több programot valósítottunk meg.

Kéri a küldötteket, szóljanak hozzá, tegyék meg a szakmai munkával kapcsolatos észrevételeiket. Hozzászólásra senki sem jelentkezett, ezért szavazást rendelt el.

1/2017. (05.15.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek Patonai Gábor könyvelő könyvel, aki elkészítette a 2016 évei mérleget. Kéri Patonai Gábort, ismertesse azt.

Patonai Gábor: ismerteti a 2017. évi mérleget és eredménylevezetést. A Szövetség közhasznú szervezet, ennek megfelelően az Országos Bírósági Hivatal által kiadott új PK-242 nyomtatványon készítette el a beszámolót és közhasznúsági mellékletet is. A Szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Nagy Sándor: Patonai Gábor könyvelő szakszerű munkát végzett. A küldöttgyűlés előtt a számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet meg tárgyalta az elnökség és a Felügyelő Bizottság is.

2016. december 31-i pénzforgalmi adatok

Készpénz: 78.290,- Ft

Bank: Rajkai Takarékszövetkezet folyószámla (11047090 számla): 5.773.834,- Ft

Tagi kölcsön (Nagy Sándor) 330.000,- Ft

A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig meg kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalnak.

Hozzászólás nem lévén szavazást rendel el.

2/2017. (05.15.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: Mivel a szövetség közhasznú szervezet, a törvény szerint a PK-242 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című nyomtatványt ki kell tölteni és az illetékes törvényszékhez elküldeni. A nyomtatványt Patonai Gábor könyvelővel közösen készítették el. Ismerteti a közhasznúsági mellékletet.

Hozzászólás nem lévén szavazást rendel el.

3/2017. (05.15.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A 2017. évi tervek megfogalmazásában már nincs bizonytalanság. A Nemzeti Együttműködési Alaptól 1.525.000 Ft működési támogatást (azonosító szám: NEA-UN-17-M-0259) kaptunk, s a szakmai pályázatunk (azonosító szám: NEA-UN-17-SZ-0083) is sikeres. Innen 1.000.000 Ft-ot kapunk. A NEA szakmai program keretében a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség mosonmagyaróvári civil társadalom fejlesztési programot valósít meg.

2017-ean folytatódik a számítástechnikai tanfolyam. Az első képzések már befejeződtek négyszer 10-12 fővel. Képzési irányok: okostelefon tanfolyam, kezdő informatikai tanfolyam, haladó informatikai tanfolyam, office tanfolyam. Tanfolyamvezetők. Kiss Zoltán László, Patonai Gábor és Nagyné Dancsecs Mária. Az igényekre való tekintettel párhuzamosan négy tanfolyamot hirdetünk ősszel: okostelefon tanfolyam, kezdő és haladó tanfolyam, office tanfolyam. A 30 órás képzés díja személyenként 7.500 Ft. A tananyag fejlesztése megtörtént.

A tagfelvételt illetően a minimális cél a 30 tagszervezet megtartása. Ősszel újabb tagtoborzást kezdeményezünk.

Az új civil törvény szerint minden közhasznú szervezetnek át kell térnie a kettős könyvvitelre. Soproni mintára a szövetség Mosonmagyaróváron is megszervezte a civil szervezetek közös kettős és egyszeres könyvelését. 2017. április 20-án a Szövetségnél könyveltető szervezetek száma 29 szervezetre bővült. A feladatot Patonai Gábor végzi, aki mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. A díjtételek 2017-ben változtak. Új szerződésnél egyszeres könyvelés havi díja 6.000 Ft, kettős könyvelés 7.000 Ft. A távlati cél az, hogy az könyvelés önfenntartó legyen.

A szövetség 2017-ben is működteti a civil kerekasztalt. Összesen 4 ülést tervezünk, ebből egy ülés (január 30.) nagy érdeklődés mellett már megtartásra került.

A Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Ház neve Civil Szolgáltató Központra változott. Működését 2017-ben 1,5 millió forinttal támogatja Mosonmagyaróvár Önkormányzata. A támogatási szerződést megkötöttük. A cél az, hogy a mosonmagyaróvári civil társadalom számára hasznos szolgáltatásokat biztosítsunk a Civil Házban.

A Civil Házban biztosított szolgáltatások:

- könyvelési tanácsadás
- pályázatfigyelés
- pályázati tanácsadás
- szervezetfejlesztési tanácsadás
- NCA ügyek, információk
- partnerkeresés, együttműködés
- közös programszervezés
- irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás)
- híradás (Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap)

Az ügyfélfogadó munkatárs Patonai Gábor és Kiss Zoltán.

Szeretnénk a nyáron megszervezni a Mosoni-Duna partján a civil pikniket. Erre a várjuk a szervezeteket és a küldötteket.

Idén is megszervezzük a jótékonysági műsort a Családok Átmeneti Otthona javára. Bevált az októberi időpont, november végén már nagyon sok egyéb jótékonysági rendezvény van.

Fejleszteni kívánjuk a hangosítást. Két darab passzív hangfalat, s egy keverőerősítőt kívánunk vásárolni az első félévben.

Kéri a küldötteket, a munkatervhez szóljanak hozzá. Hozzászólás nem lévén szavazást rendel el.

4/2017. (05.15.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2017. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség 2017. évi költségvetése jól tervezhető, hiszen a szövetség fő bevételi forrása a pályázatok. Mivel a Nemzeti Együttműködési Alapban megtörtént a 2017. évi pályázati döntés, a költségvetés jól kalkulálható. A szövetség az irodáját a megfelelő tartalékokkal rendelkező kulturális egyesülettel együtt működteti, amely szervezet támogatóként tud belépni. Pozitív, hogy 2017-ben is lehet számítani az Önkormányzat 1,5 millió forintjára, melyet a Civil Szolgáltató Központ működtetésére biztosít. Eddig a tagdíjak rendben befolytak, vélhetően a tagdíjak 2017-ban is rendben befolynak, s ebből 135.000,- Ft szabad felhasználású bevétel várható. Egyre jelentősebb bevétel a könyvelési díjbevétel. Ebből a forrásból kb. 2 millió forint bevételre számítunk. A szövetség az átmenetileg szabad pénzeszközöket leköti, s ebből szerény mértékű kamatbevétele keletkezik. A szövetség 2017-ben SZJA 1 %-ot nem gyűjt, társadalmi beágyazottsága ugyanis alacsony szintű, illetve ebben az ügyben tagszervezeteitől sem számíthat segítségre, hiszen azok elsősorban a maguk számára gyűjtenek. Az előzőek figyelembe vételével elkészült a 2017. évi költségvetést, melynek kéri elfogadását. (1. számú melléklet)

Kéri a küldötteket, a költségvetéshez szóljanak hozzá. Hozzászólás nem lévén szavazást rendel el.

5/2017. (05.15.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2017. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: Felkéri Patonai Gábort, hogy tájékoztassa küldötteket a civil könyvelés alakulásáról, tapasztalatairól.

Patonai Gábor: 2016-ban további 1-2 szervezettel sikerült szerződést kötni a civil könyvelés szolgáltatásra. 2016-ban lemorzsolódás nem volt. Így 2017. április30-án 29 szervezetnek végzünk könyvelést. A szolgáltatást igénylő szervezetek zöme a kettős könyvelést választja, aki közhasznú szervezet, vagy az szeretnek lenni, annak kötelező is a kettős könyvelés. Akinek nem kötelező, annak is ajánljuk, mert sokkal átláthatóbb ez a rendszer. Probléma a szolgáltatás végzése során nem merül fel. Amit mi végzünk: számlák, bizonylatok könyvelése, számviteli beszámoló elkészítése, nyilatkozatok, bérszámfejtés, KSH statisztika, stb. Bárkinek bármilyen problémája van, rugalmasan kezeljük.

Nagy Sándor: Köszöni a tájékoztatást. 2016. január 1-től a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség könyvelését is Patonai Gábor végzi. A könyvelés átvételével problémák nem merültek fel.

Dr. Késmárki István: 2016-ban a MOFÉM Horgászegyesület részéről a könyvelést illetően probléma nem merült fel. Elégedettek a szolgáltatással.

8. napirendi pont

Nagy Sándor: Felhívja a figyelmet a soron következő civil kerekasztal összejövetelre, mely május 29-én lesz 16 órakor a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok:

 • A Győr-Moson-Sopron megyei Civil Információs Centrum bemutatkozása

(Bányai Péter szakmai vezető, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány)

 • A mosonmagyaróvári pályázati alapok pályázati tapasztalatai

(Staár Katalin elnök, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága)

 • A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség szolgáltatásainak bemutatása

(Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség)

 • Egyebek

Felhívja a figyelmet a hangosítási szolgáltatásra, melyet 2016-ban vezetett be az egyesület. Eddig kisebb hangosítást tudtak vállalni. 2017-ben továbbfejlesztik a hangosítást. Egy keverő-erősítő és 2 db nagyteljesítményű hangfal megvásárlásával közepes méretű hangosítási feladatokat is tudnak vállalni. Az eszközök beszerzése még az első félévben megtörténik. Kéri a küldötteket, számoljanak a hangosítással.

Pintér Éva: tájékoztatást ad arról, hogy a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület 2017. május 26-án tartja meg a XVII. Nemzetközi Művésztalálkozót, Blitz kiállítást és Alkotótábort. A 17 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban tartandó megnyitó ünnepségre szertettel vár minden érdeklődőt.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor
levezető elnök
 
Puskásné Piller Klára
hitelesítő
Czollner László
hitelesítő
 

 

1. sz. melléklet

 

KÖLTSÉGVETÉS
2017.

Bevételek

Könyvelési sor

Összesen (ezer Ft)

Közhasznú célú működési támogatás

1.500

Közhasznú pályázaton elnyert támogatás

2.525

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

2.000

Tagdíjból származó bevétel

135

Közhasznú tevékenység egyéb bevétele

0

   

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

Egyéb vállalkozási bevétel

0

Kamat bevétel

0

Egyéb bevétel

0

ÖSSZESEN

6.160

   
   

Kiadások

Könyvelési sor

Összesen (ezer Ft)

Dologi kiadások összesen

1.515

Anyagbeszerzés

600

Anyagjellegű szolgáltatás – Kommunikációs költség

50

- Hirdetés, reklám

20

- Bérleti díjak

600

- Karbantartások

80

- Egyéb igénybevett szolgáltatás

50

Közvetített szolgáltatások

40

Bank költségek

50

Biztosítások

0

Illetékek, hatósági díjak

0

Reprezentációs költségek

25

Személyi jellegű kiadások összesen

1.760

Főfoglalkozásúak munkabére

0

Mellékfoglalkozásúak munkabére

0

Megbízási díjak

600

Költségtérítések

1.000

Természetbeni juttatások

0

Bérjárulékok

160

Egyéb ráfordítások

0

Adók

0

Beruházások összesen

500

Tárgyi eszköz beszerzés 100.000 Ft alatt

400

Tárgyi eszköz beszerzés 200.000 Ft alatt

0

Tárgyi eszköz beszerzés 200.000 Ft felett

0

Immateriális javak

100

Tartalék (Bankbetét)

2.385

ÖSSZESEN

6.160

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)