Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. április 27-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Nábob étterem különterme (József Attila u. 49.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor 17 órakor köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen, ezért 15 perc szünetet rendel el.

Nagy Sándor: 17.15-kor megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Pintér Éva és Czollner László küldötteket javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Pintér Évát és Czollner Lászlót egyhangúlag elfogadja.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. A megismételt küldöttgyűlésre való tekintettel az alapszabálynak megfelelően új napirendi pont felvételére nincs lehetőség.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a taglétszámról
  2. Beszámoló a 2010. évi szakmai munkáról
  3. Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról, számviteli beszámoló elfogadása
  4. évi közhasznúsági beszámoló
  5. munkaterv ismertetése
  6. évi költségvetés
  7. Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség 2 tagszervezettel alakult. Az elmúlt évben már 7 tagszervezete volt. Ebben az évben további 4 szervezettel (Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre, Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület, Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület, MOFÉM Rt. Horgász Egyesület) bővült. Ma hagyta jóvá az elnökség egy újabb civil szervezet, az Újjáéledés Alapítvány csatlakozását. Ők idén ünnepelték fennállásuk 15 éves évfordulóját. Így jelenleg 12 tagszervezete van a Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek. Legnagyobb taglétszámmal, kb. 500 fővel a MOFÉM Rt. Horgász Egyesület rendelkezik. Ebben az évben szeretne még további 4 szervezetet felvenni a szövetségbe. Érdeklődés mutatkozik a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete, az Életfa Egyesület, a Gondoskodás Alapítvány részéről. A szövetségben minden tagszervezetet 3-3 küldött képvisel. Ha a tagszervezetek száma eléri 15-20 szervezetet, akkor alapszabály módosítással csökkenteni kell a küldöttek számát szervezetenként 2-2 főre. Ez jövőre várható.

A küldöttgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2010. évi tevékenysége az előző évi munkára épült. A szövetség és a város önkormányzata 5 éves együttműködési megállapodást kötött. Létrehoztuk a civil kerekasztalt, mely informális lehetőséget biztosít a civil szervezetek és a helyi önkormányzat között. Kezdeményezésére a város Füredi Kornél személyében civil referenset nevezett ki, akivel a szövetség napi kapcsolatot tart. Tavaly a civil kerekasztalnak 3 összejövetele volt: február 25-én, május 3-án és november 30-án.

A Civil Szövetség 2010 áprilisában 4 képzési napból álló képzést hirdetett, melyen 12 mosonmagyaróvári civil szervezet vett részt. Képzési napok: április 8. 15. 22. 29. A képzést Nagy Myrtil somorjai (Szlovákia) tréner vezette, melyet mind a szervezők, mind a résztvevők rendkívül hasznosnak ítéltek. A képzést egy szlovák tanulmányút zárta május 26-án, melynek keretében Szenc városának civil szervezeteivel, önkormányzati kapcsolataival ismerkedtünk meg.

A Nemzeti Civil Alapprogram titkáraként 2010-ben a szövetségnél dolgozott Patonai Gábor, aki különböző civil szolgáltatásokat biztosított az érdeklődőknek. Így az év első felében az NCA működési pályázatával kapcsolatban több civil szervezetnek segített. Gábor az egész év folyamán rendelkezésre állt, s ha bármilyen problémával keresték meg a szövetséget, igyekezett segíteni.

2010 év elején elkészült a szövetség honlapja, mely minden igényt maximálisan kielégít. A napi frissítéseket, honlapkarbantartást Patonai Gábor végzi. Sajnálattal jelenti ki, hogy a honlap kínálta lehetőségeket a tagszervezetek nem használják ki. Kéri, juttassák el a szervezetek legfrissebb híreiket, akár fotókkal is meg tudják jelentetni. A város honlapján is megtalálható egy link, mely a szövetség honlapjára vezet.

2010. május 19-én jótékonysági műsort szerveztünk a Családok Átmeneti Otthonát működtető Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány javára. A zenés-táncos műsor bevételét, 50.000,- Ft-ot átadtuk az alapítványnak..

A szövetség az elmúlt évben 13 pályázatot adott be, ebből 7 pályázaton nyert támogatást. Ezt jó aránynak tartja. A nyertes pályázatok megoszlása: 4 db NCA, 2 db önkormányzati, 1 db megyei önkormányzati. A szövetség éves bevételének 95 %-a pályázati támogatásokból, a maradék a tagdíjakból és kamatból tevődik ki. Örömmel mondja, hogy minden tagszervezet rendezte tagdíját.

A szövetség tavaly második alkalommal szervezett nyugdíjasok részére vers- és prózamondó versenyt, melyre az egész megyéből volt jelentkezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a prózamondásra továbbra sincs jelentkező.

A szövetségnek nagyon jó a kapcsolata a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal. A három szervezet közösen bérel irodát a Pacsirta utca 4. szám alatt. Ez nagyon hatékony működést eredményez, mivel így a közös költségek megoszlanak, az infrastruktúrát közösen használhatják. A képzőhely kialakítása is az együttműködés eredménye. Minden hétköznap 8 órától 14 óráig állunk rendelkezésre a Pacsirta u. 14. szám alatt.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

1/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a szervezet 2010. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség az előírásnak megfelelően Vali Istvánné személyében szakképzett könyvelőt alkalmaz. Ennek eredménye, hogy a szervezet folyamatosan közteher-tartozásmentes, amit már minden pályázatnál elvárnak. Vetített előadásban ismerteti a tagsággal a 2010. évi mérleget és az eredménylevezetést. Év végén a szervezet házipénztárában 18.110,- Ft volt, a bankban 1.164.102,- Ft, valamint 3 millió forint lekötött betét. Az év folyamán pénzügyi, likviditási problémák nem merültek fel.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

2/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a szervezet 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A közhasznúsági beszámoló elkészítését jogszabály írja elő. A beszámoló a MOCISZ honlapján mindenki részére hozzáférhető. Vetített előadásban tájékoztatja a küldötteket a beszámoló tartalmáról.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

3/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a szervezet 2010. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2011-ben is az előző évi eredményekre épít. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal közösen kialakított és felszerelt képzőhelyen 2011-től alapfokú számítástechnikai képzést indított. A három szervezet közösen 12 laptopot vásárolt. Az első kísérleti csoport résztvevői a Margaréta Nyugdíjas Klub tagjai közül 12 fő volt.. A tréner, Dancsecs Mária számítástechnikai szakember 60 oldalas tananyagot állított össze. Projektasszisztensek Nagy Sándor és Patonai Gábor. A 3-3 órás 8 képzési napot házi vizsga követ. Májusban még egy intenzívebb (heti két alkalom) tanfolyamot indítanak. Mivel folyamatosan nagy rá az igény, ősztől további csoportokat indítanak. Két civil szervezet, a Mosoni Polgári Kör és a Siketek és Nagyothallók Egyesületének helyi szervezete is megkereste azzal a kéréssel, hogy teljes csoportlétszámmal jelentkeznének számítógépes tanfolyamra. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület támogatást nyert eMagyarország Pont működtetésére. A szövetségnek is érdeke, hogy a program jól működjön. Szükség van az összefogásra, ezért ez év májusától Wolf Pétert alkalmazzák diszpécserként. Idén is indítottak civil képzést 12 szervezet részére. A képzéseket Fülöp Mónika, Pósfay Péter, Patonai Gábor és Nagy Sándor trénerek vezették. Ennek zárásaként május végén szlovákiai kirándulás várható. Az anyagi források megteremtésének érdekében már megírták a 2011. évi pályázatokat. Az NCA-hoz beadták a működési pályázatot, valamint 4 szakmai pályázatot. Az önkormányzathoz beadott mindhárom pályázat támogatást nyert. Szekeres Mária, az Aranypor térségi irodalmi lap szerkesztője a Civil Szövetség segítségét kérte. A lap kiadója 2011-től a szövetség, így pályázati támogatásokkal tudjuk segíteni a kiadványt. Az ez évi 50.000,- Ft önkormányzati támogatás évi 3 lapszám megjelenését teszi lehetővé. Füredi Kornél civil referens javaslatára a civil kerekasztal évente 4 alkalommal összeül. Ebben az évben második alkalommal május 10-én, melynek vendége lesz dr. Iváncsics János alpolgármester, dr. Baloghné Staár Katalin bizottsági elnök. Február 15-től Tóth Zoltánnét és Bánlaki Dalmát foglalkoztatjuk főállásban bértámogatással. Az idei évben azzal kell számolni, hogy kevesebb források lesznek, és ennek megfelelően kell a munkatervet kialakítani. Szívesen fogadja az ötleteket a tagszervezetektől.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

4/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a szervezet 2011. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: Fenntartásokkal készítette el a szövetség 2011. évi költségvetését. A tervezett bevétel és kiadás is 6.050.000,- Ft, tehát nullszaldósra tervezi az évet. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

5/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a szervezet 2011. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség működése során előfordul, hogy elnökként saját magával kell szerződést kötni. Ez összeférhetetlen, elsősorban az NCA-nál gondot okozhat. Javasolja, hogy ebben az esetben a szövetség részéről az alelnök, Faddi Horváth Pál legyen jogosult az aláírásra.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

6/2011. (04.27.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés hozzájárul, hogy azokban az esetekben, ha Nagy Sándor elnök az ellenérdekű fél, a Szövetséget Faddi Horváth Pál alelnök képviselje, az iratokat és bizonylatokat aláírja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Más megtárgyalandó téma hiányában Nagy Sándor elnök a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

                                                        

Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
Pintér Éva
jegyzőkönyv hitelesítő
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)