Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2008. március 26-án a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helye: Corvina Étterem különterme (Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor: Fél 6 órakor megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. Az alapszabály értelmében negyed órás várakozási időt rendelt el.

Nagy Sándor: Háromnegyed 6 órakor megállapította, hogy továbbra is a küldöttek kevesebb mint fele jelent meg, de a küldöttgyűlés az alapszabály értelmében határozatképes azzal a megszorítással, hogy új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba.

Levezető elnöknek Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Pintér Éva és Czollner László küldötteket javasolta.

Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét és jegyzőkönyv hitelesítőknek Pintér Éva és Czollner László küldötteket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Sándor ismertette a küldöttek a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.   Tájékoztató a szervezet taglétszámáról
2.   Beszámoló a 2007. évi szakmai munkáról
3.   Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról, számviteli beszámoló elfogadása
4.   2007. évi közhasznúsági beszámoló
5.   2008. munkaterv ismertetése
6.   2008. évi költségvetés
7.   Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont

Nagy Sándor: 2007-ben megindult a tagszervezés. Néhány olyan szervezetet keresett meg, mely a városban a civil tanácskozásokon rendszeresen részt vesz, érdeklődést mutat a civil összefogás, partnerségi viszony kialakítása iránt. A szervezetek kitöltötték a belépési nyilatkozatot, s ennek alapján az elnökség döntött a tagfelvételről.

Ezek az alábbi szervezetek

 1. Moson Megye Polgáraiért Alapítvány
 2. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány
 3. Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Valamennyi szervezet a szövetségben három küldöttel képviselteti magát.

Kéri a bejelentés tudomásulvételét.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: a Civil Szövetség 2007-ben sok tevékenységet anyagi források hiányában nem végzett, az elmúlt év az erőgyűjtés időszaka volt. A szövetség szolgáltatási szerződésekkel szorosan együttműködött két tagszervezettel, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal. A szervezetek kölcsönösen segítették egymást. Tudvalevő, hogy a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány adja ki a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapot, továbbá a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a civil társadalom fejlesztési programja keretében 2007. október 6-án megszervezte a VIII. Mosonmagyaróvári Civil Napot, átadta a 2007. évi Mecénás Díjat, valamint „Az év civil szervezete” Díjat. A Civil Szövetség ezen program szervezésében és lebonyolításában részt vett, a civil nap szakmai programjai között pedig bemutatkozott.

Az év második felében megkezdődött a Civil Szövetség óvatos tagszervezése, melynek eredményét az előző napirendi pontban tárgyalta a küldöttgyűlés. Nem volt cél az erősebb számarányú tagszervezés, mert más szervezetnél kedvezőtlen tapasztalatokat szerzett a formális tagbelépés értelméről.

Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a civil szervezetek együttműködése Mosonmagyaróváron még gyerekcipőben járt. Decemberben volt egy kistérségi civil tanácskozás, ahol kiosztott belépési nyilatkozatokat. A mai napig nem lépett be egy szervezet sem a kistérségi CEF-be.

Kovács Margit: A Tengri Egyesületnek nincs ilyen kedvezőtlen tapasztalta. A tanácskozás hatására vették fel a kapcsolatot a HOKA Lovasklubbal.

1/2008. (03.26.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2007. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: Elkészült a szövetség 2007. évi számviteli beszámolója, mely bármely elnökségi tag rendelkezésére áll. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 1.034.000,- Ft volt, a közhasznú tevékenység ráfordításai pedig 1.011.000,- Ft volt. Ennek eredményeképpen a szövetség adózás előtti eredménye 23.000,- Ft. A szövetség nem felejtheti el, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2006-ban 400.000,- Ft tagi kölcsönt biztosított, melyet a megállapodás alapján 2010-ig kell visszafizetni. Kéri a számviteli beszámoló elfogadását.

2/2008. (03.26.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség közhasznú szervezetként köteles közhasznúsági jelentésben beszámolni 2007. évi tevékenységéről. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal készült. Tartalmazza a számviteli beszámolót, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a költségvetési szervektől kapott támogatást, más szervezeteknek és magánszemélyeknek nyújtott támogatást, az elnökség tagjainak juttatásait, valamint egy tartalmi beszámolót a 2007. évi tevékenységről. Kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását.

3/2008. (03.26.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2007. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség megalakulása óta részben források hiányában tudott nagyon kevés közhasznú tevékenységet folytatni. 2008-ban a szervezet már pályázhat, s ezt a lehetőséget ki is kívánja aknázni. Az önkormányzathoz és az NCA-hoz kíván pályázatot benyújtani. A Civil Szövetség 2008-ban is felajánlja különböző szolgáltatásait tagszervezeteinek:

 • Könyvelési tanácsadás
 • Pályázatfigyelés
 • Pályázati tanácsadás
 • NCA ügyek, információk
 • Partnerkeresés, együttműködés
 • Közös programszervezés
 • Adománygyűjtés tagszervezetek részére
 • Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás)
 • Híradás a Civil Szemle havilapban

Az ez évi NCA működési támogatási pályázatnál kötelességének érzi, hogy valamennyi tagszervezet sikeresen pályázzon. Minden egyes tagszervezet vezetőjével már beszélt, s felajánlotta, hogy az elkészített pályázatot beadás előtt tartalmi és formai szempontból átnézi, véleményezi. A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület kért segítséget a szervezet internetes regisztrációjához, ez megtörtént.

A partnerkeresés területén az egyik tagszervezet, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület segítségével csallóközi és szigetközi civil szervezeteket kíván összehozni kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere céljából. Ez ügyben a szervezés április elején kezdődik el.

A Civil Szövetség ősszel két civil szakmai fórumot tervez, melynek témája aktuális civil információk, illetve tanácsadás. Erre meg kívánja hívni a győri Civil Szolgáltató Központot és a Győr-Moson-Sopron megyei TESZ-t.

A közös programszervezés területén a szövetség egy jótékony célú rendezvény szervezését tervezi a Lehetőség Családoknak 2005. Alapítvány javára. Ennek célja az lenne, hogy felhívja a figyelmet a Családok Átmeneti Otthonára valamint közvetlen adományokat biztosítson az otthonnak.

Szomorúan hallotta, hogy ez évben a Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület nagyrendezvénye, a Várjátékok nem kapta meg a város kiemelt támogatását, s a szervezetben felmerült, hogy az eseményt nem rendezik meg. Arra kéri az egyesület jelen levő küldöttjét, hogy Bognár Árpád elnöknek jelezze, egyeztessenek ez ügyben. Elképzelhető, hogy sikerül olyan támogatót találni, amely az önkormányzat támogatását pótolja.

Kovács Margit: felveti, hogy a Szövetség szervezzen egy laza, kötetlen szabadtéri ismerkedő rendezvényt. Ennek a feltételeit a Tengri Egyesület szívesen megteremti.

Nagy Sándor: Jó ötlet. De a helyet is meg kell találni. Ez ügyben felveszi a kapcsolatot Bognár Árpáddal.

4/2008. (03.26.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2008. évi munkatervét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: Anyagi szempontból eddig a szövetség a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület működési támogatását élvezte. Használta azokat az irodai eszközöket, melyek a kulturális egyesület tulajdonát képezik. 2008-ban lehetővé válik, hogy a szövetség működési forrásait már nagyrészt önállóan biztosítsa. Erre az NCA működési célú támogatási pályázata kínál lehetőséget. A 2008. évi munkaterv megvalósítására az önkormányzat helyi pályázatára be kívánnak nyújtani egy kisebb költségvetésű pályázatot. További forrást jelenthet az NCA egyik szakmai kollégiumához benyújtandó pályázat a mosonmagyaróvári civil társadalom tevékenységének dinamizálására. Ha a pályázatok sikeresek, ez megfelelő anyagi alapokat teremt a szervezet működéséhez és 2008. évi munkaterve végrehajtásához.

2008.-ban meg kell kezdeni a kulturális egyesület által adott tagi kölcsön visszafizetését. Legalább 100 eFt-ot vissza kell fizetni.

5/2008. (03.26.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2008. évi költségvetését elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Más megtárgyalandó téma hiányában Nagy Sándor levezető elnök a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.t

 

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Pintér Éva
jegyzőkönyv hitelesítő
Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)