Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. április 30-án a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottsági üléséről

Helyszín: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség irodája (Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.)

Jelen vannak:         Pintér Éva FB elnök
                                 Czollner László FB tag
                                 Talpas Balázs FB tag
                                 Nagy Sándor elnök

Pintér Éva megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, az határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontokra.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a 2013. évi szakmai munkáról
 2. A 2013. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet
 3. A Felügyelő Bizottság 2014. évi munkaterve

A jelenlevők a napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont

Pintér Éva: felkéri Nagy Sándor elnököt, számoljon be a Szövetség 2012. évi szakmai munkájáról.

Nagy Sándor: szervezeti élet szempontjából a legnagyobb feladat az alapszabály módosítása, bírósági jóváhagyatása és a közhasznúság ismételt kérelmezése volt. A folyamat a 2013. évi rendes közgyűlésünkön (május 8.) elindult. A Győri Törvényszék kétszer szólította fel a szervezetet hiánypótlásra. Az alapszabályt rendkívüli közgyűléseken kellett módosítani a bírósági elvárásoknak megfelelően. A rendkívüli közgyűlések 2013. október 8-án és 2014. január 20-án voltak. A Győri Törvényszék jogerősen bejegyezte a Szövetséget közhasznú szervezeteként, s az alapszabály módosítását is jóváhagyta. Köszönet minden küldöttnek az aktivitásért.

2013-ban már a harmadik éve működött a Civil Szövetség honlapja, melynek karbantartását Patonai Gábor munkatárs napi szinten végezte. Az év közben kiadtuk a havi szerkesztésű netes Civil Szemle is, mely a nyomtatott lap között adtak ki. A szövetség működtette a civil kerekasztalt, melynek 2013-ban 4 ülése volt (február 28., május 29., szeptember 27. és december 5.). A kerekasztal látogatottsága jónak ítélhető, s az önkormányzat is komolyan vette az összejövetelt. Ha kellett, városvezetői szinten képviseltette magát az önkormányzat. Az elmúlt évben folytatódott a számítástechnikai képzés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány konzorciális együttműködésében. Ennek alapját a kulturális egyesület működtette e-Magyarország Pont, valamint a megvásárolt 12 laptop jelentette. 2013-ban összesen 6 tanfolyamot bonyolítottunk le 72 résztvevővel. A tanfolyam vezetője Patonai Gábor volt. A tanfolyamok vizsgával zárultak. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kaptak. 2013-ban az elmúlt évekhez hasonlóan megszervezte a Szövetség jótékonysági műsorát a Családok Átmeneti Otthona javára. A Bántalmazott Nők Világnapján, november 25-én megrendezett rendezvényen 40.000,- Ft adomány gyűlt össze, melyet a CSAO a gyermekek karácsony ajándékozására fordított.

2013 tavaszán a szövetség egy működési pályázatot írt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2.415.000 forintos kért támogatási összeggel. A pályázat nem nyert.

2011. őszén merült fel a Civil Ház ötlete a Pacsirta u. 14. szám alatti ingatlanban. A szövetség itt olyan szolgáltatásokat tud biztosítani tagszervezeteinek, valamint Mosonmagyaróvár civil társadalmának, mely erősíti a civil szervezetek szakmaiságát. Az Önkormányzat támogatta az elképzelést, s a város 2013. évi költségvetésében 1.000.000 Ft forrást biztosított a Civil Ház működtetésére. 2013-ban ez jelentette a működés fő forrását.

2012. április 1-től megkezdtük a civil könyvelést. A könyvelő Mitring Attiláné. Egyszeres és kettős könyvelést egyaránt vállalunk. 2013-ban a következő szervezeteknek végeztünk könyvelést: Delta Lakóterületi Sportegyesület, Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület, Mosoni Polgári Kör, MTTSZ Mosonszolnok Lövészklub, Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület, Észak-Dunántúli Regionális Judó Szövetség, Moson Megye Polgáraiért Alapítvány, Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület, Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre. A könyvelés díjtételei: egyszeres könyvelés, havi 5.000 Ft., kettős könyvelés havi 6.000 Ft. A könyvelési szolgáltatás tartalma:

 • a szervezet alaptevékenysége pénzmozgásainak szabályszerű lekönyvelése a számviteli törvény alapján a kettő könyvelés szabálya szerint
 • a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok elkészítése
 • bankkivonatok lekönyvelése
 • vegyes bizonylatok lekönyvelése
 • havi pénztárjelentés elkészítése
 • társasági adó nemleges bevallás elkészítése
 • nyilatkozat elkészítése a nullás tartalmú bevallásokról
 • az éves számviteli beszámoló elkészítése
 • pénzügyi adatszolgáltatás a közhasznúsági jelentés és az éves KSH jelentés elkészítéséhez
 • adatszolgáltatás az évente fizetendő központi adókról
 • pénzügyi tanácsadás

Az elmúlt évben Patonai Gábor és Mitring Attiláné volt hosszabb-rövidebb időszakig munkatársa volt a szövetségnek közfoglalkoztatottként a Munkaügyi Központ bértámogatásával. 2013. december 31-én nem volt munkatársa a Szövetségnek.

2013-ban tovább nőtt a taglétszám. Örömmel tájékoztatja a FB tagjait, hogy 2014. április 24-én a taglétszám 25 szervezet volt. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagszervezetei:

1. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület (alapító)
2. Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület (alapító)
3. Moson Megye Polgáraiért Alapítvány
4. Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület
5. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány
6. Moson Megyei Nők Egyesülete
7. Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre
8. Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület
9. Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület
10. MOFÉM Rt. Horgász Egyesület
11. Újjáéledés Alapítvány
12. DELTA Lakóterületi Sportegyesület
13. Életfa Egyesület
14. Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete
15. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete
16. Mosonmagyaróvári Horgászegyesület
17. Lajta Néptánc Egyesület
18. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület
19. Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
20. Nők a Városért Egyesület
21. Egyesület a Városközpontért
22. Szenyor Szabadidő Kerékpáros Egyesület
23. Lajtha László Vegyeskar Egyesület
24. Mosonmagyaróvári Városi Modellező Klub Technikai Sportegyesület
25. Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület

1/2014 (04.30.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottsága a 2013. évi szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadja, s a küldöttgyűlés elé terjesztését javasolja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 1. napirendi pont

Pintér Éva: felkéri Nagy Sándor elnököt, számoljon be a Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról.

Nagy Sándor: A szövetség könyvelője, Vali Istvánné elkészítette a számviteli beszámolót. A Szövetség közhasznú szervezet, ennek megfelelő, az Országos Bírósági Hivatal által kiadott PK-142 nyomtatványon készítette el beszámolót, amely egyben közhasznúsági beszámoló is. Vali Istvánné könyvelő szakszerű munkát végzett. A küldöttgyűlés előtt a számviteli beszámolót és a közhasznúsági beszámolót meg kell tárgyalnia a Felügyelő Bizottságnak is.

A 2013. december 31-i pénzforgalmi adatok:

Készpénz:                                                                                                                                      42.650,- Ft

Bank: Rajkai Takarékszövetkezet folyószámla (11047090 számla):        868.047,- Ft

A közhasznúsági mellékletet május 31-ig meg kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalnak.

Ismerteti a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2013. évi közhasznúsági mellékletét, amely a törvény által előírt tartalommal készült. Ezt a dokumentumot is a küldöttgyűlésnek kell elfogadnia.

Pintér Éva: áttekintette a Szövetség 2013. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, s azt elfogadásra javasolja.

2/2014 (04.30.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottsága a 2013. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja, s a küldöttgyűlés elé terjesztését javasolja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 1. napirendi pont

Pintér Éva: A Felügyelő Bizottságnak minden évben el kell készítenie ellenőrzési munkatervét. Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság 2014. évben az éves küldöttgyűlés előtt tartson ülést, s ellenőrizze a Szövetség munkafolyamatait. Ez nem zárja ki, hogy indokolt esetben a felügyelő Bizottság rendkívüli ülést tartson.

3/2014 (04.30.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottsága 2014. évi munkatervét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

Pintér Éva: más megtárgyalandó téma hiányában a Felügyelő Bizottság ülését bezárja.

K.m.f.t.

  

Jegyzőkönyvíró:
Nagy Sándor elnök
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)