Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. május 18-án a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterme (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16 órakor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 16.15 órakor megnyitja a küldöttgyűlést. Megállapítja, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A küldöttgyűlés levezető elnökének Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kató Istvánt és Orbán Józsefnét javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Kató István és Orbán Józsefné küldötteket egyhangúan elfogadta.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

Napirendi pontok:

 • Tájékoztató a taglétszámról
 • Beszámoló a 2015. évi szakmai munkáról
 • Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
 • 2015. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 • 2016. évi munkaterv
 • 2016. évi költségvetés
 • Tájékoztató a civil szervezetek könyvelési szolgáltatásáról
 • Egyebek

 

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek 2016. április 30-án harminc tagszervezete volt. Ez a harminc szervezet lefedi Mosonmagyaróvár teljes közösségi életét. Épp elég feladat van ezzel a harminc szervezettel, ezért nem szorgalmazza a tagszervezést. Ha valaki önszántából nagyon szeretne csatlakozni, azt nyilván felvesszük.

 

2. napirendi pont

Nagy Sándor: 2015-ben két nagy feladata volt a szövetségnek, egyrészt az alapszabályt az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően módosítani, másrészt tisztújítást is végre kellett hajtani. A szervezet mindkét feladatnak eleget tett. 2015. évi rendes küldöttgyűlésünkön az alapszabályt módosítottuk. A Győri Törvényszék egyszer szólította fel a szervezetet hiánypótlásra. Az alapszabályt rendkívüli küldöttgyűlésen kellett módosítani a bírósági elvárásoknak megfelelően. A rendkívüli küldöttgyűlés 2015. szeptember 10-én volt, melyen a tisztújítást is végrehajtottuk. Ennek eredményeképpen a Győri Törvényszék jogerősen bejegyezte a Szövetség új alapszabályát. Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjainak a küldöttek ismét bizalmat szavaztak. Az új elnökség összetétele: Nagy Sándor elnök, Faddi Horváth Pál alelnök, Kovács Margit elnökségi tag. Az új Felügyelő Bizottság tagjai: Pintér Éva elnök, Talpas Balázs és Czollner László tag. Ezzel a vezetőséggel 2020-ig tud a szervezet dolgozni.

A Civil Szövetség működtette a civil kerekasztalt, melynek 2015-ben 4 ülése volt: február 24-én, május 19-én, szeptember 24-én és december 15-én. A civil kerekasztalokon a résztvevők száma a témától függően változik. Ha kellett, városvezetői szinten képviseltette magát az önkormányzat.

Az elmúlt évben folytatódott a számítástechnikai képzés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány konzorciális együttműködésében a Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Házban. 2015-ben összesen 4 informatikai képzésre került sor Patonai Gábor és Kiss Zoltán vezetésével. Új tanfolyami forma volt az okostelefon tanfolyam, mely Kiss Zoltán ötlete volt. Eddigi tapasztalataink szerint sikere van az okostelefon használatát oktató képzésnek. A tanfolyamok vizsgával zárultak. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kaptak. Mintegy 40 főt oktattunk.

A szervezeti élet erősítése érdekében a szövetség 2015 januárjában részt vett a Lehetőség Családoknak 2005 tagszervezet által szervezett jótékonysági bálon. Sajnálja, hogy a többi tagszervezet részéről nem volt érdeklődés. Tavasz másodszor szerveztünk civil pikniket, sajnos a tagszervezetek részéről erre sincs érdeklődés.

2015-ben az elmúlt évekhez hasonlóan megszervezték a Szövetség jótékonysági műsorát a Családok Átmeneti Otthona javára a Fehér Ló Közösségi Házban. Az október 13-án megrendezett rendezvényen 120.000,- Ft adomány gyűlt össze, melyet a CSAO a gyermekek karácsony ajándékozására fordított. Köszönet a fellépőknek, akik önzetlenül vállalták a szereplést. A műsorban több tagszervezetünk is fellépett:

 • Hungarocky Táncegyesület
 • Lajtha László Vegyeskar
 • Mosonmagyaróvári Country Klub
 • En l’ air Tánccsoport
 • Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei
 • Máriakálnoki Ballagó Idő Nyugdíjas Klub Rezeda Tánccsoportja
 • A Családok Átmeneti Otthona gyermekeinek műsora

2015 tavaszán a szövetség egy működési és egy szakmai pályázatot írt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A működési pályázat 400.000 Ft-ot nyert, a szakmai pályázat nem nyert. A 2011 ősze óta működtetett Civil Ház kapott a várostól másfél millió forintot. Arra törekszünk, hogy a Civil Ház minél többféle szolgáltatást tudjon biztosítani. Könyvelési szolgáltatásunkra 2015-ben 25 szervezet tartott igényt. Egyszeres és kettős könyvelést egyaránt vállalunk.

2015 őszén két új szolgáltatást vezettünk be:

 • honlap szerkesztési és karbantartási szolgáltatás
 • rendezvény fényképezési szolgáltatás

Legújabb szolgáltatásunk egy hangosítási szolgáltatás. A szövetség vásárolt egy akkumulátoros aktív hangfalat két vezeték nélküli mikrofonnal, mely lehetővé teszi, hogy szabadtéri vagy zárt téri eseményeken, ahol villamos csatlakozás sincs, ezeket az eseményeket is tudjuk hangosítani. Ezt a szolgáltatást csak technikai személyzettel lehet igénybe venni. A szolgáltatás árából a tagszervezetek kedvezményt kapnak. A szolgáltatás jelenleg szervezés alatt áll.

2014 óra működik a Civil Hírek internetes hírlevél. 2015-ben 18 szám jelent meg. Három hetente a szövetség életével összefüggő eseményeket és a tagszervezetek híreit tesszük közzé, kb. 150 e-mail címre küldjük el.

1/2016. (05.18.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

3. napirendi pont

Nagy Sándor: 2015-ben a szövetség könyvelését Vali Istvánné könyvelő végezte, ő készítette az eredmény-levezetést. Ebből látszik, hogy 4.373.000 Ft bevétele volt a szövetségnek 2015-ben. A tagdíjból 139.000 Ft folyt be. 2015. december 31-én a szövetség eredménye 776.000 Ft. A szövetség házipénztárában 2015. december 31-én 243.695,- Ft, a bankban 1.560.987,- Ft volt. Tehát a Civil Szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott.

2/2016. (05.18.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

4. napirendi pont

Nagy Sándor: Mivel a szövetség közhasznú szervezet, a törvény szerint a PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című nyomtatványt ki kell tölteni és az illetékes törvényszékhez elküldeni. A nyomtatványt Vali Istvánné könyvelővel közösen készítették el. (A beszámoló és mellékletének tartalmáról vetített képes előadást tart a küldötteknek.)

3/2016. (05.18.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség 2016-ban is hasonló tevékenységet tervez végezni, mint az előző évben. Nagy könnyebbség, hogy a NEA-tól működésre 1.800.000 forintot, szakmai tevékenységre 1.205.000 forintot kaptunk. Folytatjuk a számítástechnikai képzéseket. Az első félévben már volt egy kezdő és egy okostelefon tanfolyam. A Civil Ház továbbra is várja szolgáltatásaival az érdeklődőket. A jótékonysági estet a nagyobb bevétel érdekében idén is korábban, októberben kell megszervezni. Nyáron ismét lesz civil piknik a Bicónál, melyre minden szervezet meghívót kap. Kéri a küldötteket, hogy kövessék figyelemmel a Civil Híreket valamint a szövetség honlapját, és küldjenek híreket, fotókat az egyesületük életéről. Október elején lesz a XVII. Mosonmagyaróvári Civil Nap a Flesch Károly Kulturális Központban, ennek megvalósítására kaptuk a NEA-tól a szakmai támogatást. A Civil Kerekasztal fórumot 2016-ban is négyszer összehívjuk.

Kató István: A Lajtha László Vegyeskari Egyesület nagyon sokat köszönhet a Civil Szövetségnek. Az alapszabály módosításában nagyon sok tanácsot kaptak. Továbbá pályázatírásban is segítettük, mellyel 500.000 Ft-os támogatást nyertek. Ezúton is megköszöni a segítséget.

A vegyeskari egyesület honlap-karbantartójával megszűnt a kapcsolat, ezért érdeklődik, hogy a szövetség milyen díjjal végzi a honlap-karbantartást.

Nagy Sándor: A honlap-karbantartás díja megegyezéstől függ, melyet szerződésben rögzítenek.

Kató István: A korábbi évek folyamán többször vett már részt a szövetség által szervezet tanulmányi kiránduláson, pl. Szlovákiában. Érdeklődik, hogy a szervezet tervez-e valamikor hasonló kirándulást?

Nagy Sándor: A szövetség nem, de a kulturális egyesület tervez ősszel szakmai tanulmányutat Szlovákiába. Ezt majd meg lesz hirdetve.

Orbán Józsefné: Megköszöni a szövetségnek a könyvelésben és a honlap-karbantartásban nyújtott segítséget. Patonai Gábor és Kiss Zoltán munkájával meg van elégedve, jól együtt tudnak működni, igényes munkát végeznek.

4/2016. (05.18.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés


6. napirendi pont

Nagy Sándor: Költségvetést tervezni mindig bizonytalan dolog. Előre nem tudható, hogy a beadott pályázatokon mekkora támogatást kapunk. A már biztos bevételeket korábban említette, viszont a kiadások is ehhez igazodnak. 2016-ban a szövetség biztos bevétele még a tagdíjbevétel, a könyvelési bevétel. Közel 6 és fél millió forintot tervez felhasználni 2016-ban a szövetség közhasznú tevékenységének céljaira. Ezek figyelembe vételével elkészítette a költségvetést. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5/2016. (05.18.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2016. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

7. napirendi pont

Nagy Sándor: Felkéri Patonai Gábort, hogy tájékoztassa küldötteket a civil könyvelés alakulásáról, tapasztalatairól.

Patonai Gábor: 2015. évi szerződéskötési dömping után idén még további 1-2 szervezettel sikerült szerződést kötni a civil könyvelés szolgáltatásra, igaz volt egy szervezet, a Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület, aki más szervezetbe való beolvadás miatt a szerződést felmondta. Így is kb. 25 szervezetnek végzünk könyvelést. A szolgáltatást igénylő szervezetek zöme a kettős könyvelést választja, aki közhasznú szervezet, vagy az szeretnek lenni, annak kötelező is a kettős könyvelés. Akinek nem kötelező, annak is ajánljuk, mert sokkal átláthatóbb ez a rendszer. Probléma a szolgáltatás végzése során nem merül fel. Amit mi végzünk: számlák, bizonylatok könyvelése, számviteli beszámoló elkészítése, nyilatkozatok, bérszámfejtés, KSH statisztika, stb. Bárkinek bármilyen problémája van, rugalmasan kezeljük.

Nagy Sándor: Köszöni a tájékoztatást. 2015. év végéig Vali Istvánné végezte a szövetség könyvelését. 2016. január 1-től a Civil Szövetség könyvelését is Patonai Gábor végzi. A könyvelés átvételével problémák nem merültek fel.

 

8. napirendi pont

Nagy Sándor: Felhívja a figyelmet a soron következő civil kerekasztal összejövetelre, mely május 31-én lesz 16 órakor a Polgármesteri Hivatalban.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor
levezető elnök
 

 

Kató István
hitelesítő
Orbán Józsefné
hitelesítő
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)