Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. május 5-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16 órakor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Külön köszöntötte a küldöttgyűlés vendégeit. Örömét fejezte ki, hogy elfogadták meghívását.

Levezető elnöknek Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Palkovits Gusztávot és Bognár Dezsőnét javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Palkovits Gusztáv és Bognár Dezsőné küldötteket egyhangúan elfogadta.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

 • Tájékoztató a taglétszámról
 • Beszámoló a 2014. évi szakmai munkáról
 • Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról
 • évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet
 • Alapszabály módosítása
 • évi munkaterv
 • évi költségvetés
 • Tájékoztató a civil szervezetek könyvelési szolgáltatásáról
 • Egyebek

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség április 24-i elnökségi ülésén 4 új tagszervezet felvételéről döntött:

 • HUNGARockY Táncegyesület, 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 31.
 • Ebtenyésztők Mosonmagyaróvári Egyesülete, 9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 61.
 • Kühne Fúvószenekarért Alapítvány, 9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
 • Szigetközi Természetvédelmi Egyesület, 9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/A.

Tagsági viszonyuk kezdete április 24. Mind a négy civil szervezet két-két fő küldöttel vesz részt a szövetség munkájában. Ezzel a szövetség taglétszáma 29 szervezetre növekedett, mely kb. 3500 főt takar. Ez a városban működő civil szervezetek egyötöde, akik látható tevékenységet végeznek. Vannak további érdeklődő szervezetek, azok csatlakozásáról a későbbiekben tárgyalnak.

1/2015 (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Küldöttgyűlése az alábbi szervezeteknek a rendes tagok közé való felvételét tudomásul veszi:

 • HUNGARockY Táncegyesület, 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 31.
 • Ebtenyésztők Mosonmagyaróvári Egyesülete, 9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 61.
 • Kühne Fúvószenekarért Alapítvány, 9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
 • Szigetközi Természetvédelmi Egyesület, 9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/A.

A tagsági jogviszony kezdő időpontja: 2015. április 24.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

2. napirendi pont

Nagy Sándor: Mára már kialakult a szövetség állandó tevékenységi köre, vannak minden évben visszatérő rendezvények. Ezekről mindenki bővebb információt kap a szövetség www.mocisz.hu című honlapján. A Civil Hírek című internetes hírlevelet minden küldött e-mailcímére elküldenek. Ez egy belső hírlevél, mely információkat tartalmaz a szövetség munkájáról és a tagközösségek életéről. Biztatja a tagszervezeteket, hogy küldjenek minél több ismertetőt, fotókat programjaikról, eseményeikről, mert csak azt tudják közzétenni, ami tudomásukra jut. A híreket a szövetség honlapján és a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapban is közzé teszik. A honlapot napi szinten frissíti Kiss Zoltán munkatárs.

Korábban igény merült fel a küldöttek részéről arra, hogy a tagszervezetek jobban megismerjék egymás tevékenységét. Ennek érdekében a szövetség részt vett a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány által szervezett jótékonysági bálon, valamint nyáron szabadtéri civil pikniket szerveztek a Mosoni-Duna parton. Mindkettőre alig volt érdeklődés. Ennek ellenére idén ismét szervezik a pikniket Mosonban, és bízik a nagyobb érdeklődésben. Ennél többet nem tud tenni annak érdekében, hogy a szervezetek kötetlenül beszélgethessenek egymással.

Az elmúlt évben a szövetség 20 szervezet könyvelését végezte. Április 1-től Mitring Attiláné helyett Patonai Gábor vette át a könyvelési feladatokat. Városi szervezeteken kívül városkörnyéki és több győri szervezetnek készítünk egyszeres és kétszeres könyvvitelt. Ez nem üzleti szolgáltatás, mivel a díj nagyon alacsony: egyszeres könyvvitel 5.000,- Ft/hó, kétszeres könyvvitel 6.000,- Ft/hó, melyről negyedévente számlát adunk. A szolgáltatással a civil szervezetek munkáját szeretnénk elősegíteni, többek között például a közhasznúsági melléklet kitöltésével is. A nálunk könyveltető szervezetektől panasz nem érkezett.

A civil kerekasztal egy információs fórum az önkormányzat és a civil szervezetek között. Az elmúlt évben négyszer hívták össze, melyen bárki részt vehetett. Minden ülésen az éppen akkor aktuális, civil szervezeteket érintő témákat vitattak meg. 2014. december 31-én lejárt a civil kerekasztal működtetésére az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, melyet újabb 4 évre megújítottak.

2015. év végén ismét megszervezték a jótékonysági estet a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány javára. A rendezvényen 80.000,- Ft adomány gyűlt össze, melyet a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítottak.

A Civil Ház továbbra is működik, 8 órától 14 óráig áll nyitva a szervezetek és a lakosság részére, ahol többek között a civil könyvelés, fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és eMagyarország Pont várja az érdeklődőket.

2/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség házipénztárában 2014. december 31-én 5.705,- Ft, a bankban 654.132,- Ft volt. Ez nem sok, de a szervezet fennmaradásához elég. A szövetség 2014-ben a NEA-tól 250.000,- Ft támogatást, a miniszteri keretből 500.000,- Ft támogatást, az önkormányzattól a Civil Ház működtetésére másfél millió forintot, a megyei önkormányzattól 100.000,- Ft-ot kapott a Civil Nap megszervezésére. A szövetség egyéb bevétele még a tagdíj és a könyvelési díj volt.

3/2015. (05.05.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

4. napirendi pont

Nagy Sándor: Mivel a szövetség közhasznú szervezet, a törvény szerint a PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című nyomtatványt ki kell tölteni és az illetékes törvényszékhez elküldeni. A nyomtatványt Vali Istvánné könyvelővel közösen készítették el. A beszámoló és mellékletének tartalmáról vetített képes előadást tart a küldötteknek.

Palkovits Gusztáv: A költség miért nem közhasznú?

Nagy Sándor: Erre Vali Istvánné könyvelő, aki a szövetség könyvelését végzi, tud választ adni. Utána fog kérdezni.

Kuti Sándor: Miért nem a Civil Szövetség könyvelője végzi a szervezet könyvelését?

Nagy Sándor: A Civil Szövetségnek vannak személyi jellegű kifizetései is, ennek számfejtésére még nincs felkészülve a szövetség, kell hozzá másik program, de ez a célunk.

4/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2014. évi közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A 2014 januárjában módosított alapszabályt már akkor tudtuk, hogy 2015-ben is módosítani kell az új Polgári Törvénykönyv és Civil Törvény miatt. Az új alapszabályt jogász is látta és jóváhagyta, de még így sem biztos, hogy a törvényszék elfogadja. 55 pontban szedte össze a változtatásokat, melyet a Civil Hírekben minden küldöttnek elküldött e-mailben. A jelenlévőknek vetített képes előadásban foglalja össze a változásokat.

Dr. Orbán Józsefné: Meg kellene kérdezni egy szakembert, hogy a közgyűlés nyilvános-e, mert szerinte a PTK-t felülírja a Civil Törvény.

Nagy Sándor: Nem foglalkozik a dologgal, a Törvényszék úgyis jelzi, ha nem felel meg az új alapszabály. Kéri, hogy minden változtatást külön szavazással fogadjanak el.

5/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

Az 1. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség jogállása):

A Szövetség jogállása: közhasznú szervezetként, egyesületi formában működő civil szervezet

Szavazatarány: egyhangú döntés

6/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 2. §. (1) bekezdése az alábbi m. ponttal egészül ki (A Szövetség céljai):

m. Kárpát-medencei együttműködés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi kulturális tevékenység elősegítése

Szavazatarány: egyhangú döntés

7/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 2. §. (3) bekezdésének 4. pontja az alábbiak szerint módosul (A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő):

4. környezetvédelem: 2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 1.), 11.) és 19.) pont

Szavazatarány: egyhangú döntés

8/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 2. §. (3) bekezdésének 9. pontja az alábbiak szerint módosul (A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő):

9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 4. §., valamint a 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 4. §. (1) bekezdése

Szavazatarány: egyhangú döntés

9/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 2. §. (4) bekezdésének 3. pontja az alábbiak szerint módosul (A Szövetség működési területe):

3. A határon túli kapcsolatok terén az Európai Unió tagállamai, valamint Magyarországgal szomszédos államok.

Szavazatarány: egyhangú döntés

10/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 4. §. a (7) bekezdéssel egészül ki (A Szövetség tagsága):

(7) Új rendes tag felvétele esetén a tag a felvétel évében tagdíjat csak akkor köteles fizetni, ha a tagfelvétel június 30-ig megtörtént.

Szavazatarány: egyhangú döntés

11/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 7. §. a (8) bekezdéssel egészül ki (A tagok felvétele):

(8) A tag tagsági jogait a küldöttek révén személyesen gyakorolhatja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

12/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 7. §. a (9) bekezdéssel egészül ki (A tagok felvétele):

(9) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

Szavazatarány: egyhangú döntés

13/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 8. §. (1) bekezdésének e. pontja az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

e. a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával

Szavazatarány: egyhangú döntés

14/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 8. §. (1) bekezdése az alábbi g. ponttal egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

g. a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével

Szavazatarány: egyhangú döntés

15/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 8. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(2) A tagsági viszony megszűnését a Szövetség Elnöksége mondja ki az (1) bekezdés a., b., c. és d. pontjában foglalt megszűnési esetekben a tudomásra jutással egyidejűleg, illetve a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondása, vagy kizárás esetén a megfelelő eljárás lefolytatását követően.

Szavazatarány: egyhangú döntés

16/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 9. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(1) A rendes tag kilépési szándékát indoklás nélkül írásban jelenti be. A nyilatkozatot az Elnökségnek kell megküldeni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

17/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 11. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(1) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondására akkor kerül sor, ha ismételten nem teljesíti a szövetségi Alapszabályban foglalt kötelezettségeit, s ezzel az Szövetséget célkitűzései megvalósításában, feladatai ellátásában akadályozza.

18/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 1. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(2) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondását az Elnökség írásban közli a taggal, melyet meg kell indokolni. Amennyiben a tag a törlési szándékkal nem ért egyet, azt 15 napon belül írásban jelezheti az Elnökségnek. A fellebbezést az Elnökség a legközelebbi küldöttgyűlés elé terjeszti.

Szavazatarány: egyhangú döntés

19/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 11. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(3) A tagsági jogviszony Szövetség általi jogerős felmondásáig a tag az Alapszabályban rögzített jogokat gyakorolhatja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

20/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 11. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(4) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondására okot adó cselekmény:

a. a tagdíj nem fizetése írásbeli felszólítás után sem

b. a Szövetség munkájában való részvétel elégtelensége, legalább öt egymást követő küldöttgyűlésen mindkét küldött távolmaradása.

Szavazatarány: egyhangú döntés

21/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 11. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(5) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondása esetén az Elnökség határozatban rendeli el a felmondásra okot adó, az Alapszabályban rögzített körülmény megszüntetésére szóló előzetes figyelmeztetés kiadását határidő kitűzésével. Ha a tag a határidőig a törlésre okot adó körülményt nem szünteti meg, az Elnökség határozatban törli a tagot a tagnyilvántartásból, s a következő küldöttgyűlésen a tagságot tájékoztatja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

22/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(1) A tag kizárásáról a Szövetség Küldöttgyűlése dönt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

23/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(4) A fegyelmi eljárás lefolytatására az Elnökség a rendes tagok küldöttei közül ad hoc etikai bizottságot kér fel, mely páros létszámú. Ezen felül az Elnök hivatalból tagja a bizottságnak. Az etikai bizottság megalakításáról és személyi összetételéről a kizárni kívánt tagot értesíteni kell.

Szavazatarány: egyhangú döntés

24/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Tagsági viszony megszűnése):

(5) A kizárni kívánt tag az etikai bizottság összetételével kapcsolatban az Elnökséghez kifogást nyújthat be. Ha az Elnökség alaposnak találja a kifogást, az etikai bizottság személyi összetételét módosítja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

25/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. a (6) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(6) Az etikai bizottság az ügyben érintett felek meghallgatása után nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg határozatát, melyet a Küldöttgyűlés elé terjeszt. Az etikai bizottság munkája során függetlenül, saját belátása szerint jár el, mindennemű adatot beszerezhet. Az Elnökség köteles az etikai bizottság munkáját segíteni

Szavazatarány: egyhangú döntés

26/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. a (7) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(7) Az etikai bizottság köteles a tudomására jutott tényeket bizalmasan kezelni, a kizárni kívánt tag személyiségi jogait tiszteletben tartani

Szavazatarány: egyhangú döntés

27/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. a (8) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(8) Az etikai bizottság határozatáról 8 napon belül ajánlott-tértivevényes levélben értesíti a kizárni kívánt tagot a Küldöttgyűléshez való fellebbezés lehetőségének közlésével.

Szavazatarány: egyhangú döntés

28/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. a (9) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(9) A kizárni kívánt tag az etikai bizottság döntésével szemben a döntés átvételét követő 15 napon belül írásban a Küldöttgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést a Szövetség Elnökének kell címezni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

29/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. (10) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(10) Az Elnök a fellebbezést a soron következő Küldöttgyűlés elé önálló napirendi pontként terjeszti. Indokolt esetben az Elnökség döntésének megfelelően rendkívüli Küldöttgyűlés is összehívható.

Szavazatarány: egyhangú döntés

30/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 12. §. (11) bekezdéssel egészül ki (Tagsági viszony megszűnése):

(11) A Küldöttgyűlésre a kizárni kívánt tagot meg kell hívni, s a fellebbezés tárgyalásakor szót kell adni. A Küldöttgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Szavazatarány: egyhangú döntés

31/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(1) A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés.

Szavazatarány: egyhangú döntés

32/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(2) A küldöttgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a küldötteken és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a Küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

33/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. a (3/a) bekezdéssel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(3/a) A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

Szavazatarány: egyhangú döntés

34/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. a (3/b) bekezdéssel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(3/b) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően a jelenlevő tagok feles szótöbbségével külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Szavazatarány: egyhangú döntés

35/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. a (4/a) bekezdéssel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(4/a) Az Elnökség köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Szavazatarány: egyhangú döntés

36/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. a (4/b) bekezdéssel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(4/b) Az (4/a) bekezdés alapján összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

37/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(7) A Szövetség küldöttgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az alapszabály módosítása

b) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

c)

d)

e) az éves költségvetés elfogadása

f) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása

g) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt

j) a Szövetség megszűnésekor a vagyon sorsáról való döntés

k) gazdasági-, vállalkozási tevékenység folytatásának tudomásul vétele

l) a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatban fellebbezés folytán a kizárásról való döntés

m) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok, vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés

n) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

o) az éves tagdíj megállapítása

p) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

q) a végelszámoló kijelölése

Szavazatarány: egyhangú döntés

38/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(8) A Küldöttgyűlési döntéshozatal:

1) A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

2) A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

3) a többi, a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben a jelen lévő küldöttek feles szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Szavazatarány: egyhangú döntés

39/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(9) A küldöttek több, mint fele kérésére a küldöttgyűlés bármely kérdésben titkosan szavaz.

Szavazatarány: egyhangú döntés

40/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(12) A Küldöttgyűlésen határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Szavazatarány: egyhangú döntés

41/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14.§. a (16) bekezdéssel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(16) A Szövetséggel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása során hozott küldöttgyűlési döntéseket a képviseletre jogosult vezető tisztségviselő írja alá.

Szavazatarány: egyhangú döntés 

42/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Elnökség):

(1) A Szövetség ügyvezetését három tagú Elnökség látja el, akik közül vezető tisztségviselők:

- elnök

- alelnök

- elnökségi tag

Szavazatarány: egyhangú döntés

43/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Elnökség):

(2) Az Elnökséget a küldöttgyűlés választja meg. Az Elnökség mandátum öt évre szól.

Szavazatarány: egyhangú döntés

44/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. a (2/a) bekezdéssel egészül ki (Elnökség):

(2/a) Az Elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

Szavazatarány: egyhangú döntés

45/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. a (2/b) bekezdéssel egészül ki (Elnökség):

(2/b) Az Elnökség tagjai kötelesek a küldöttgyűlésen részt venni, a küldöttgyűlésen a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

46/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. a (2/c) bekezdéssel egészül ki (Elnökség):

(2/c) Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Szavazatarány: egyhangú döntés

47/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. a (2/d) bekezdéssel egészül ki (Elnökség):

(2/d) Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, valamint akit e foglalkozásától jogerősen elítéltek

Szavazatarány: egyhangú döntés

48/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Elnökség):

(3) Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) az Elnökség tagjának halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a Elnökség tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a Elnökség tagjával szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Szavazatarány: egyhangú döntés

49/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 15.§. a (20) bekezdéssel egészül ki (Elnökség):

(20) Az Elnökség feladatkörébe tartozik

a. a Szövetség napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b. a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;

c. az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;

d. a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e. a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

f. a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;

g. az Elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

h. részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;

i. a tagság nyilvántartása;

j. a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k. a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l. a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;

m. a tag felvételéről való döntés

Szavazatarány: egyhangú döntés

50/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 19. § a (1/a) bekezdéssel egészül ki (Felügyelő Bizottság):

(1/a) A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a Szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

Szavazatarány: egyhangú döntés

51/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 19.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Felügyelő Bizottság):

(5) A FB megbízatása megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a FB tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a FB tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a FB tagjával szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

Szavazatarány: egyhangú döntés

52/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 19.§. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Felügyelő Bizottság):

(12) A FB határozatképes, ha az ülésen két tag megjelent. A FB határozatait a jelenlevők szótöbbségével hozza.

Szavazatarány: egyhangú döntés

53/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Közzététel, nyilvánosság)

(3) A Szövetség a működésével, szolgáltatásai igénybevételi módjával kapcsolatos információkat, a tevékenységére vonatkozó beszámolókat hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A hirdetményt a "Mosonmagyaróvári Civil Szemle" című helyi időszaki lapban, vagy a Szövetség honlapján a döntést követő 60 napon belül kell megjelentetni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

54/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 21. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Közzététel, nyilvánosság):

(3) A Határozatok Könyvének, a közhasznúsági mellékletnek és a Szövetség egyéb iratainak legalább egy-egy példányát a szövetségi ügyintéző a Szövetség székhelyén, vagy irodájában köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba munkanapokon előre egyeztetett időpontban 10.00-14.00 óra közötti időszakban bárki betekinthessen, illetve azokból saját költségén másolatokat készíthessen. A közhasznúsági jelentést az interneten, a Szövetség saját honlapján közzé kell tenni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

55/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A A 21. § a (3/a) bekezdéssel egészül ki (Közzététel, nyilvánosság):

(3/a) A közhasznúsági mellékletet minden év május 31-ig kell közzétenni, letétbe helyezni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

56/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 21. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Közzététel, nyilvánosság):

(4) A Szövetség szolgáltatásai nyilvánosak, azokat az igénybevétel előtt legalább tíz nappal sajtó, plakát, meghívó útján közzéteszi.

Szavazatarány: egyhangú döntés

57/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség megszűnése):

(1) A Szövetség feloszlással, más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, valamint megszűnésének megállapításával szűnik meg.

Szavazatarány: egyhangú döntés

58/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. § a (1/c) bekezdéssel egészül ki (A Szövetség megszűnése):

(1/c) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha

a) a Szövetség megvalósította célját, vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg

b) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz szervezetet.

Szavazatarány: egyhangú döntés

59/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség megszűnése):

(5) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Nemzeti Együttműködési Alapnak kell átadni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

60/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 25. § (2.) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Záró rendelkezések):

(2) Az Alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.

Szavazatarány: egyhangú döntés

61/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A 25. § a (2/a) bekezdéssel egészül ki (Záró rendelkezések):

(2/a) Ha jelen Alapszabály rendelkezése a (2) bekezdésben említett törvényekkel ellentmondásban van, akkor a törvényi előírások az irányadók.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Nagy Sándor: Kéri a küldötteket, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról is szavazzanak.

62/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése az 5/2015 (05.05) határozattól 61/2015 (05.05.) határozatig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség 2015. évi munkaterve hasonló az előző évhez. 1 civil kerekasztal összejövetel már megvolt, a következő május végén várható. Patonai Gábor ez évben is végzi a civil könyvelést. Az idei jótékonysági estet a nagyobb bevétel érdekében korábban, esetleg szeptemberben kell megszervezni. Nyáron ismét lesz civil piknik a Bicónál, melyre minden szervezet meghívót kap. Kéri a küldötteket, hogy kövessék figyelemmel a Civil Híreket valamint a szövetség honlapját, és küldjenek híreket, fotókat az egyesületük életéről.

A tervek megfogalmazásában még több bizonytalanság van. A Nemzeti Együttműködési Alap már kiírta 2015. évi működési és szakmai pályázatát, melyre a Szövetség pályázott, de eredmény még természetesen nincs.

2015-ben folytatódik a számítástechnikai tanfolyam. Az első képzések már elkezdődtek háromszor 12 fővel. Az igényekre való tekintettel párhuzamosan három tanfolyamot hirdettünk Dancsecs Mária és Patonai Gábor vezetésével. A képzés díja személyenként 7.500 Ft. A tananyag fejlesztése megtörtént.

A tagfelvételt illetően a minimális cél a 30 tagszervezet elérése.

Az új civil törvény szerint minden közhasznú szervezetnek át kell térnie a kettős könyvvitelre. Soproni mintára a szövetség Mosonmagyaróváron is megszervezte a civil szervezetek közös kettős és egyszeres könyvelését. 2015-ben a Szövetségnél könyveltető szervezetek száma 20 szervezetre bővült. A feladatot Patonai Gábor végzi, aki mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. A díjtételek 2015-ben nem változtak. A távlati cél az, hogy az könyvelés önfenntartó legyen.

A szövetség 2015-ben is működteti a civil kerekasztalt. Összesen 4 ülést tervezünk, ebből egy ülés (február 24.) nagy érdeklődés mellett már megtartásra került.

A Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Ház működését 2015-ban 1,5 millió forinttal támogatja Mosonmagyaróvár Önkormányzata. A támogatási szerződést megkötöttük. A cél az, hogy a mosonmagyaróvári civil társadalom számára hasznos szolgáltatásokat biztosítsunk a Civil Házban.

A Civil Házban biztosított szolgáltatások:

- könyvelési tanácsadás

- pályázatfigyelés

- pályázati tanácsadás

- szervezetfejlesztési tanácsadás

- NCA ügyek, információk

- partnerkeresés, együttműködés

- közös programszervezés

- irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás)

- híradás (Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap)

Az ügyfélfogadó munkatárs Patonai Gábor.

Szeretnénk a nyáron megszervezni a Mosoni-Duna partján a civil pikniket. Erre a várjuk a szervezeteket és a küldötteket.

Idén is megszervezzük a jótékonysági műsort a Családok Átmeneti Otthona javára. Talán előbbre kellene hozni a rendezvényt, november végén már nagyon sok egyéb jótékonysági rendezvény van.

63/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2015. évi munkatervét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: Költségvetést tervezni mindig bizonytalan dolog. Előre nem tudható, hogy a beadott pályázatokon mekkora támogatást kapunk. 2015-ben a szövetség biztos bevétele a tagdíjbevétel, a könyvelési bevétel és az Önkormányzattól a Civil Ház támogatására kapott másfél millió forint. Ezek figyelembe vételével elkészítette a 2015. évi költségvetést. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

64/2015. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2015. évi költségvetését elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

8. napirendi pont

Nagy Sándor: Felkéri Patonai Gábort, hogy tájékoztassa küldötteket a civil könyvelés alakulásáról, tapasztalatairól.

Patonai Gábor: Kb. 20 civil szervezetnek végzi a könyvelését. Sikerült a legtöbbet átterelni a kettős könyvvitelre, mely közhasznú szervezeteknek egyébként is kötelező. Rugalmasan tudnak együttműködni, van, aki hetente, van, aki 1 évben egyszer hozza a könyvelendő anyagot. A győri szervezetek postán keresztül küldik a számlákat.

A könyvelésen kívül egyéb gondjaik megoldásában is segíti a szervezeteket. Kéri a könyveltető szervezeteket, hogy a leadott számlákat nézzék át, hogy minden adat rajta legyen. Minden szervezetnek kellene készíteni számviteli politikát, melyet az ügyészség is kérhet. A bevallások beadási határidejét betartja, többet elektronikusan küld el. Az egy-két lemorzsolódó civil szervezet mellett mindig van új jelentkező, jelenleg is 3-4 szervezettel folynak az egyezkedések.

Nagy Sándor: Köszöni a tájékoztatást. A szövetség könyvelési szolgáltatása három éve működik, ezért sikeresnek mondható. A számítógépes adatrögzítés után minden szervezetnek visszaadják a dokumentumokat, azok tárolására nincs lehetőség. A szolgáltatást igénylő szervezettel éves szerződést kötnek, mely szerint negyedévente számlázzák ki a könyvelési díjat.

9. napirendi pont

Nagy Sándor: Május 16-án családi piknik lesz a Lomb utcai Lajta-hídnál azoknak, akik a Lajta-parti szemétszedésre regisztrálnak. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség nevében Bognár Árpád bográcsban fog főzni. Május 8-től 10-ig a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület megrendezi a XXV. Moson Megye Színjátszó Találkozót. Mindenkit szeretettel hív a rendezvényre.

Ballainé Kovalszky Éva: Bejelenti, hogy a Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület a közeljövőben beleolvad a Szigetközi Természetvédelmi Egyesületbe.

Nagy Sándor: Örömmel közli, hogy a szövetségnek továbbra is lesz környezetvédelmi kötödése, mivel a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület is belépett a szövetségbe. Tájékoztatja a küldötteket, hogy két tagszervezet életében is történt változás: a Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület új elnöke Dresser Ottó, az Egyesület a Városközpontért Egyesület új elnöke pedig Fülöp Zoltánné lett.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

Nagy Sándor
levezető elnök
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
 
Palkovits Gusztáv
hitelesítő
Bognár Dezsőné
hitelesítő
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)