Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. május 5-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16.45-kor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 17 órakor megnyitja a küldöttgyűlést. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Palkovits Gusztávot és Kató Istvánt javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Palkovits Gusztáv és Kató István küldötteket egyhangúan elfogadta.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

  1. /            Tájékoztató a taglétszámról
  2. /            Beszámoló a 2013. évi szakmai munkáról
  3. /            Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról
  4. /            2013. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet
  5. /            2014. évi munkaterv
  6. /            2014. évi költségvetés
  7. /            Tájékoztató a civil szervezetek könyvelési szolgáltatásáról
  8. /            Egyebek

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik. A április 29-i elnökségi ülésen két szervezet kérte felvételét a Mosonmagyaróvári Civil Szövetségbe: a Mosonmagyaróvári Városi Modellező Klub Technikai Sportegyesület és a Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület. A modellező klub már régóta működő szervezet, vezetője Hujber Ferenc. A Belvárosi Üzletkör egy újonnan alakult szervezet, ők szervezik a már közismert Kult-utca programjait. Szeretettel köszönti Varga Csabánét, a Belvárosi Üzletkör küldöttjét. A két szervezet tagsági viszonyának kezdete 2014. április 29. Az elmúlt évben két szervezet ki is lépett a szövetségből: a Majoroki Kör Egyesület különösebb indok nélkül, és a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány. Az alapítvány vezetője, Cser Katalin összetűzésbe került a szövetség vezetőségével Kadenszkiné Rácz Mónika esélyegyenlőségi előadássorozata miatt, ezért kiléptek a szervezetből. Így jelenleg a Civil Szövetségnek 25 tagszervezete van. Az elmúlt évben született döntés arról, hogy a küldöttek számát háromról kettő főre kell csökkenteni, ennek megfelelően minden tagszervezet megjelölte a küldöttek személyét. A MOCISZ honlapja a változásoknak megfelelően frissítve van. A két-két be- és kilépő szervezet a küldöttgyűlés után értesítve lesz, valamint a bíróságnál is be lesz jelentve a változás.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: Az elnökségi jegyzőkönyv alapján tájékoztatást ad a Civil Szövetség 2013. évi tevékenységről. Az elmúlt évben a legnagyobb feladatot az új civil törvény előírásainak megfelelően az alapszabály módosítása adta. Kétszer kellett rendkívüli küldöttgyűlést összehívni a Győri Törvényszék hiánypótlási felszólításai miatt. Végül 2014. február végén elfogadták a szövetség alapszabályát, és a Győri Törvényszék jogerősen bejegyezte a szövetséget közhasznú szervezetként. Viszont már ez az alapszabály is elavult, várhatóan 2015-ben ismét módosítani kell. Az alapszabály átdolgozásával töltött munka hasznos volt, mert alaposabban megismerte a civil törvényt, és több tanácsot kérő szervezetnek tudott segíteni.

Három éve működik a Civil Szövetség honlapja. Annak érdekében, hogy a honlap naprakész legyen Patonai Gábor munkatárs a civil szervezeteket érintő változásokat, friss civil híreket folyamatosan felteszi. 2013-ban minden hónap közepén megjelent a Civil Szemle netes változata. Ezt ez év januárjától felváltott a Civil Hírek, melyet minden nyilvántartásunkban szereplő e-mailcímre elküldünk. Várja az internetes kiadványba a híreket a civil szervezetektől.

Az Önkormányzat és a Civil Szövetség közötti megállapodás alapján tavaly 4 alkalommal ülésezet a Civil Kerekasztal (február 28., május 29., szeptember 27. és december 5.). Az egyes üléseken mindig az éppen aktuális civil szervezeteket érintő témák kerülnek a napirendi pontba. A kerekasztal látogatottsága jó, alkalmanként, témáktól függően 20-25 fő van jelen.

Tovább folytatódtak a számítástechnikai képzések a Pacsirta utca 14. szám alatti irodaépületben Patonai Gábor vezetésével, és a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel valamint a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal együttműködve. Tavasszal kezdő és haladó csoport informatikai képzése valósult meg, ősztől ezek mellett még indult gépírásoktatás is. A képzések elvégzéséről tanúsítványt kaptak. 2014-től Dancsecs Mária az Excel és Word programok oktatását kezdte meg.

A civil könyvelést 2012 áprilisában Mitring Attiláné 6 szervezettel kezdte el, jelenleg 17 szervezettel van szerződés, köztük győri és kistérségi szervezettel. 2014 márciusában Mitring Attiláné felmondott, de Patonai Gábor vállalta a könyvelési feladatokat, így a szolgáltatást folyamatosan tudtuk biztosítani. Bízik benne, hogy Patonai Gábor az egyéb teendői mellett el tudja látni a könyvelési munkát, de Vali Istvánné, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület könyvelője is tud segítséget adni. Már most vannak határidős feladatok, és több speciális eset, melynek utána kell nézni.

November 25-én, a Bántalmazott Nők Világnapján a Fehér Ló Közösségi Házban megrendezték a Családok Átmeneti Otthonát támogató hagyományos jótékonysági műsort. A befolyt 40.000,- Ft összeget az otthonban lakó gyermekek karácsonyi ajándékozására fordították.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2013 őszén is részt vett a Mosonmagyaróvári Civil Nap megrendezésében.

2014. év elején részt vettek a Családok Átmeneti Otthonának javára szervezett jótékonysági bálon. A MOCISZ részéről sokkal több résztvevőre számítottak.

10/2014. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: 2013-ban is Vali Istvánné könyvelő végezete a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség könyvelését. 2013-ban a szövetség a NEA-tól működési támogatást nem nyert. Mosonmagyaróvár Önkormányzata 1 millió forinttal támogatta a Civil Ház működtetését. A szövetség egyéb bevétele még a tagdíj és a könyvelési díj volt.

A 2013. december 31-i pénzforgalmi adatok:

Készpénz: 42.650,- Ft

Banki folyószámla: 868.045,- Ft

2013-ban likviditási gondok nem merültek fel, a kiküldött számlákat (tagdíj és könyvelési díj) a szerveztek kiegyenlítették.

11/2014. (05.05.). számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete a PK-142 számú elektronikusan kitölthető adatlap. Többek között tartalmazza a szervezet mérlegét, eredmény-levezetését, a tevékenység bemutatását, támogatásonkénti tételes kimutatást, stb. A számviteli beszámolót Vali Istvánné könyvelő, a közhasznúsági mellékletet Nagy Sándor készítette el. A nyomtatványt közzé teszik a MOCISZ honlapján, mindenki áttekintheti.

12/2014. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a Szövetség 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség elnöksége és Felügyelő Bizottsága jó összhangban, stabilan működik. A tagszervezést egyelőre felfüggesztették, csak az önként jelentkezőket veszik fel a szervezetbe. A szövetség által működtetett Civil Kerekasztal ebben az évben már kétszer összeült, az ősz folyamán még kétszer összehívják. A civil könyvelési szolgáltatást tovább végzik a 17 szervezetnek. Ki kell tapasztalni, hogy Patonai Gábor hogyan tudja összehangolni a feladatait. Háromhetente továbbra is megjelenik a Civil Hírek című internetes lap, melybe várja, kéri a híreket, fotókat. A Civil Ház működtetésével kapcsolatban kedvező ígéreteket kapott az Önkormányzattól. Dr. Iváncsics János alpolgármesterrel abban egyeztek meg, hogyha a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség nem pályázik a városi alapokra, akkor az önkormányzat másfél millió forinttal támogatja a Civil Ház működését. Ezzel mindkét szervezet jobban járna.

Kuti Sándor: Ezt az összeget a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület is felhasználhatja?

Nagy Sándor: A Civil Ház működtetését a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Civil Szövetség közösen végzi, mindig annak a szervezetnek a pénzéből, aki kap támogatást. Ezért jár jól a kulturális egyesület is.

Kuti Sándor: Ezt az összeget csak a Civil Ház működtetésére lehet felhasználni?

Nagy Sándor: Igen, csak a Civil Házban nyújtott szolgáltatásokra lehet fordítani:

- könyvelési tanácsadás
- pályázatfigyelés
- pályázati tanácsadás
- szervezetfejlesztési tanácsadás
- NCA ügyek, információk
- partnerkeresés, együttműködés
- közös programszervezés
- irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás)
- híradás (Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap)

A hagyományos jótékonysági műsor idén is a Fehér Ló Közösségi Házban kerül megrendezésre, az érdeklődők létszáma miatt alkalmasabb a rendezvényre, mint a művelődési központ. 2014. október 5-én lesz a XV. Mosonmagyaróvári Civil Nap. A rendezvény megújulása érdekében kéri a segítsége, az ötleteket a tagszervezetektől.

Az előző küldöttgyűlésen igény merült fel a tagszervezetek közötti kötetlen beszélgetés lehetőségére. Ennek érdekében a Tengri Íjász Egyesület elnöke, Bognár Árpád felajánlotta segítségét egy szabadtéri összejövetel megszervezéséhez. A programra várhatóan ez év július második felében vagy augusztus első felében kerül sor. Kéri a szervezeteket, minél nagyobb létszámban vegyenek részt a rendezvényen, ismerkedjenek, tudjanak meg többet egymás tevékenységéről.

Kató István: Felajánlja a Lajtha László Vegyeskar Egyesülete nevében, hogy az énekkar a Civil Napon koncertet ad.

13/2014. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2014. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: Költségvetést tervezni mindig bizonytalan dolog. Előre nem tudható, hogy a beadott pályázatok közül melyik nyer támogatást. 2014-ben a szövetség biztos bevétele a tagdíjbevétel, a könyvelési bevétel és az Önkormányzattól a Civil Ház támogatása. Ezek figyelembe vételével készítette el a 2014. évi költségvetést nullszaldósra. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Folyamatosan figyelik a pályázati kiírásokat, és a szövetség tevékenységébe beleillő pályázaton indulnak.

14/2014. (05.05.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2014. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: 2014. április 1-től a civil könyvelést Patonai Gábor mérlegképes könyvelő végzi. A könyvelési díj 2012 óta változatlan: kettős könyvelés 6.000,- Ft/hó, egyszeres könyvvitel 5.000,- Ft/hó. Amely szervezet bérszámfejtést is kér, az plusz díjtételt jelent. A könyvelő folyamatosan figyelemmel kíséri a civil pénzügyi jogok változását, és felhívja a civil szervezetek figyelmét az esetleges tudnivalókra, határidőkre.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

 

Palkovits Gusztáv
hitelesítő
Kató István
hitelesítő
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)