Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. október 8-án a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16.30-kor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 16.45-kor megnyitja a küldöttgyűlést. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Palkovits Gusztávot és Kató Istvánt javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Palkovits Gusztáv és Kató István küldötteket egyhangúlag elfogadta.

Nagy Sándor ismerteti a küldöttekkel a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

  1. Tájékoztató a szövetség 2013. évi működéséről
  2. Befektetési szabályzat elfogadása
  3. Alapszabály módosítás
  4. Egyebek

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség taglétszáma az utolsó küldöttgyűlés óta tovább bővült. A Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány beadta csatlakozási kérelmét a szövetséghez, melyet az elnökség elfogadott. További tárgyalások folynak a Vakok és Gyengénlátók Mosonmagyaróvári Csoportjával, az Óvári Gazdászok Szövetségével és a Mosonmagyaróvár Városi Modellező Klub Technikai Sportegyesülettel. A 30 tagszervezet célkitűzés év végéig megvalósítható. Ekkora taglétszám elegendő lesz, mert minél nagyobb egy szervezet, annál nehezebben mozdítható, rengeteg energiát igényel. Emiatt kellett a küldöttek számát is szervezetenként két főre csökkenteni. Ennek ellenére senkit sem utasítanak el, aki be akar lépni.

2013 anyagilag nehéz év a szövetség életében. A szervezet nem kapott működési támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Nagy segítség a szövetség működésében a várostól a Civil Ház működtetésére kapott 1 millió forint. A Civil Ház a Pacsirta u. 14. szám alatt hétköznapokon 8-14 óráig várja a szervezeteket. Pályázatírási, pénzügyi, adminisztrációs stb. segítséget tudnak nyújtani.

2013-ra mind a 7 szervezet megújította a könyvelési szerződést, melyhez hozzájött még 3 szervezet. 2014-től már biztosan várható még 1 szervezet. A szerződéssel komplex pénzügyi szolgáltatást nyújtunk az egyszeres könyvvitel vagy kétszeres könyvvitel szabályai szerint. A szolgáltatás mielőbbi célja, hogy a könyvelő munkabérét és járulékait kitermelje.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel együttműködve október 5-én megrendezte a XIV. Mosonmagyaróvári Civil Napot. Sajnálattal közli, hogy a rendezvényen az elmúlt évihez viszonyítva sokkal kevesebb volt az érdeklődés. A programot minden lehetséges módon meghirdették, ennél többet a figyelemfelkeltés érdekében nem lehet tenni. Ennek ellenére a rendezvény nagyon színvonalas volt. 12 szervezet mutatkozott be a börzén, változatos műfajú fellépők szórakoztatták a nézőket. A mecénások döntése alapján a legjobb stand díját idén a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének mosonmagyaróvári csoportja érdemelte ki. A díjat a Civil Percek című műsorban kapják meg, mely a Városi Televízióban lesz látható. A műsorban bemutatkozik még az Életfa Egyesület, aki „Az év civil szervezete” lett, valamint Pappné Varga Zsuzsanna és Schnitzerné Németh Kinga, akik „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díjat kaptak.

A Civil Szövetség idén is megrendezi jótékonysági estjét, melynek bevételét a Családok Átmeneti Otthona javára ajánl fel. A felajánlást az otthonban lakó gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítják. A rendezvény november 25-én, a Bántalmazott Nők Világnapján kerül megrendezésre.

A Civil Nap szakmai tanácskozásán derült ki, hogy kevés az információ a szövetség tagszervezeteinek egymásról. Az nem tudható, hogy ki látogatja a szövetség honlapját, de szívesen várja minden szervezettől a híreket, információkat, azt a honlapon és a Civil Szemlében megjelentetik. Tervezik, hogy a civil kerekasztal összejövetelein alkalmanként két-két szervezetnek biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. Idén még egy alkalommal lesz kerekasztal összejövetel, melynek egyik előadója lesz a győri törvényszék bírónője, aki a leggyakrabban előforduló hibákról, fontosabb határidőkről tart előadást. Itt hívja fel a figyelmet, hogy 2014. május 31-ig lehet kérni egy formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával a szervezet közhasznú minősítését, melyhez kell a közhasznúsági jelentés. A formanyomtatványhoz a szövetség irodájában hozzájuthatnak.

A szövetség levelezését szeretnék elektronikus úton bonyolítani. Ennek érdekében kérik a küldöttek e-mai címét, melyre a Civil Szemle havilap internetes változatát is eljuttatják. Több szervezet részéről felmerült az, hogy nincs lehetőség a tagszervezetek között kötetlen beszélgetésre. Ennek érdekében javasolja bál vagy szabadtéri bográcsozás megszervezését, és kéri a további ötleteket. Az önkormányzattal 2009-ben kötött szándéknyilatkozat szerint összeállt a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Az elmúlt civil kerekasztal beszélgetésen 6 szervezet mondta el, hogyan látja a városban a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségét. A szövetség felvállalta, hogy ezt a programot koordinálja, ezért 6 munkacsoportba várják november 15-ig a civil szervezetek jelentkezését.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: Az új civil törvény előírja, hogy a befektetéseket végző civil szervezetnek Befektetési Szabályzattal kell rendelkeznie. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség normális esetben nem végez befektetéseket. Viszont, ha a szervezetnek lesz szabad pénzeszköze, az alacsony banki kamatok miatt inkább állampapírt kell vásárolni. Ez viszont már befektetés. Ennek értelmében az új civil törvény szerint befektetési szabályzatot kell alkotni, melyet a küldöttgyűlés hagy jóvá. Egy másik civil szervezet – a Zala megyei Landorhegy Alapítvány - befektetési szabályzata alapján fogalmazta meg a Civil Szövetség Befektetési Szabályzatát, melynek kéri az elfogadását. (1. sz. melléklet)

24/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Befektetési Szabályzatát elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Győri Törvényszékhez benyújtott alapszabály átvizsgálása után hiánypótlásra kapott felszólítást a szervezet. Ennek érdekében van szükség a mai rendkívüli küldöttgyűlésre. A hiánypótlás és a törvényben előírt alapszabály ügyében személyen egyeztetést végzett. A következő alapszabály módosításokkal a szervezet alapszabálya az új civil törvénynek megfelelően napra kész lesz.

Palkovits Gusztáv: Kérdezi, hogy az új alapszabály feltétele-e a közhasznúsági fokozat megítélésének?

Nagy Sándor: Ígéretet tesz arra, hogy ennek utána érdeklődik, és az információt a szövetség honlapján közzéteszik.

Ballainé Kovalszky Éva: Kérdezi, hogy mikor és hol látható az új egységes alapszabály?

Nagy Sándor: A küldöttgyűlés által elfogadott egységes alapszabályt még átnézeti dr. Nagy Sándor ügyvéddel, majd beadja a törvényszékhez. Ha jóváhagyják, várhatóan november elején felkerül a szövetség honlapjára. (2. sz. melléklet)

25/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 2.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő:

1.   településfejlesztés: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2) bekezdés

2.   egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1) és (2) bekezdés.

3.   természetvédelem, állatvédelem: 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (1) bekezdés

4. környezetvédelem: 2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 11.) és 19.) pont

5. gyermek és ifjúságvédelem: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1) bekezdés

6. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1. §-tól 6. §-ig

7. kulturális tevékenység: 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a.) és b.) pontja

8. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) bekezdés a.) ponttól u.) pontig

9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 163. § (1) bekezdés

10. rehabilitációs foglalkoztatás: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §. a.) ponttól g.) pontig

11. fogyasztóvédelem: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 45. § (1) bekezdés a.) ponttól k.) pontig

12.    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 3. § (2) bekezdés a.) és b.) pont

13. emberi és állampolgári jogok védelme: 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 2. § a.) ponttól d.) pontig

14. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a.) és b.) pontok

Szavazatarány: egyhangú döntés

26/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 15. §. (17) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a. aki Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve a Szövetség könyvvizsgálója

b. aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a Szövetség közhasznú cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat

c. aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az elnökség határozata alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

d. aki három éven belül megszűnt más közhasznú szervezet olyan vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

1.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

2.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

3.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

4.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

e.  aki nem jog és cselekvőképes

f.   aki a közügyektől el van tiltva

g.   akit jogerős bírói ítélet elmarasztalt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

27/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 19. §. (8) bekezdése alábbiak szerint módosul:

a. a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve

d. az a.- c. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Szavazatarány: egyhangú döntés

28/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 21. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Szövetség a működésével, szolgáltatásai igénybevételi módjával kapcsolatos információkat, a tevékenységére vonatkozó beszámolókat hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A hirdetményt a "Mosonmagyaróvári Civil Szemle" című helyi időszaki lapban, vagy a Szövetség honlapján 60 napon belül kell megjelentetni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

29/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23. §. (4/a) bekezdéssel kiegészül.

(4/a) A Szövetség befektetési tevékenységet is végezhet. A befektetéseket a Befektetési Szabályzatban rögzítettek szerint kell kezelni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

30/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 4. §. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

(2) A Szövetség rendes tagja nem lehet olyan jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet végez.

Szavazatarány: egyhangú döntés

31/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 5. §. (5) bekezdés b. pontja az alábbiak szerint módosul:

b. pontosan fizeti a küldöttgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást

Szavazatarány: egyhangú döntés

32/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6)    Az eredeti meghívóban a határozatképtelen küldöttgyűlést az eredeti napra és helyszínre 15 perc elteltével ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az ismételt küldöttgyűlés időpontját az eredeti meghívóban ki kell tűzni. A megismételt küldöttgyűlésen az eredeti napirendi pontokon túl új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba, mely körülményre az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagság figyelmét.

Szavazatarány: egyhangú döntés

33/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14. §. (7) bekezdés g. pontja az alábbiak szerint módosul:

g. a Szövetség más szövetséggel, egyesülettel, társadalmi szervezettel történő egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása

Szavazatarány: egyhangú döntés

34/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14/A. §.-al kiegészül.

(1.) A küldöttgyűlés az Elnökség tagjainak visszahívását kezdeményezheti, ha

a. a Szövetség céljaival ellentétes tevékenységet fejt ki,
b. az éves munkatervet elfogadható indok nélkül nem hajtja végre,
c. az Alapszabályban rögzített feladatait nem látja el,
d. a Szövetség jó hírét sértő tevékenységet végez, magatartást tanúsít,
e. az Elnökség tagjai között feloldhatatlan ellentét feszül,
f. a Szövetség gazdálkodása egymást követő három éven át negatív eredményű,
g. a törvényességi felügyeletet ellátó szerv, vagy a Felügyelő Bizottság súlyos törvényességi hiányosságot állapít meg,
h. nem biztosítja a Szövetség belső demokratizmusát, nyilvánosságát, a tagokat megillető jogokat,
i. egyébként az Elnökségben a tagság bizalma megrendül.

(2) Az Elnökség visszahívását a Felügyelő Bizottság, vagy a küldöttek legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az Elnökségnél a visszahívásra alapot adó ok egyidejű közlésével.

(3) Az Elnökség köteles a (2) bekezdés szerint benyújtott visszahívási kezdeményezés után a 30 napon belül a Szövetség rendkívüli küldöttgyűlését összehívni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

35/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14/B. §.-al kiegészül.

(1.) A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívását kezdeményezheti, ha

a. az Alapszabályban rögzített feladatait nem látja el,

b. a törvényességi felügyeletet ellátó szerv a Felügyelő Bizottság súlyos mulasztását állapítja meg,

c. egyébként a Felügyelő Bizottságban a tagság bizalma megrendül.

(2) A Felügyelő Bizottság visszahívását a küldöttek legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az Elnökségnél a visszahívásra alapot adó ok egyidejű közlésével.

(3) Az Elnökség köteles a (2) bekezdés szerint benyújtott visszahívási kezdeményezés után a 30 napon belül a Szövetség rendkívüli küldöttgyűlését összehívni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

36/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(10) A bankszámla feletti rendelkezésre a Szövetség képviselője jogosult, aki a jogosultságot önállóan gyakorolja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

37/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23. §. (11) bekezdéssel kiegészül.

(11) A bankszámla felett a képviselőn túl az Elnökség bírósági nyilvántartásban képviseleti joggal fel nem ruházott tagjai is rendelkezhetnek. Ebben az esetben együttesen járnak el.

Szavazatarány: egyhangú döntés

38/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 15. §. (18) bekezdéssel kiegészül.

(18) A Szövetség képviseletében az Elnökség tagjai járhatnak el. A bírósági nyilvántartásban szereplő képviselő a képviseleti jogot önállóan gyakorolja. Az Elnökség bírósági nyilvántartásban képviseleti joggal fel nem ruházott tagjai a képviseleti jogot együttesen gyakorolják.

Szavazatarány: egyhangú döntés

39/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 24. §. (4) bekezdése törölve.

Szavazatarány: egyhangú döntés

40/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 24. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A Szövetség feloszlással történő megszűnése esetén a fennmaradó szövetségi vagyon felhasználásáról a küldöttgyűlés dönt. Küldöttgyűlési döntés hiányában a szövetségi vagyon a Magyar Államra száll.

Szavazatarány: egyhangú döntés

41/2013. (10.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: megköszönte minden tagszervezet és küldött aktív részvételét a XIV. Mosonmagyaróvári Civil Napon. Tapasztalat, hogy a rendezvényt meg kell újítani annak érdekében, hogy még több civil szervezet vegyen rajta részt.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

...Tóth Zoltánné
...jegyzőkönyvvezető
 
Palkovits Gusztáv
hitelesítő
Kató István
hitelesítő
 

Tanúk:

…………………………………….
Patonai Gábor
9200 Mosonmagyaróvár
Móra F. u. 29.
…………………………………….
Mitring Attiláné
9200 Mosonmagyaróvár
Flesch K. u. 1. I/5.

 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)