Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. május 8-án a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Nábob étterem különterme (József A. u. 49.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16.45-kor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 17 órakor megnyitja a küldöttgyűlést. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Palkovits Gusztávot és Lauer Katalint javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Palkovits Gusztáv és Lauer Katalin küldötteket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt közgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

  1. Tájékoztató a taglétszámról
  2. Beszámoló a 2012. évi szakmai munkáról
  3. Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról
  4. Alapszabály-módosítás törvényi megfelelés érdekében
  5. évi közhasznúsági beszámoló
  6. évi munkaterve ismertetése
  7. évi költségvetés
  8. Tájékoztató a civil szervezetek kettős könyvelési szolgáltatásáról
  9. Egyebek

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetségnek 2012 év végén 20 tagszervezete volt. Az április 30-i elnökségi ülésen további négy szervezet belépését fogadtuk el: Nők a Városért Egyesület, Egyesület a Városközpontért, Szenyor Kerékpáros Egyesület és Lajtha László Vegyeskari Egyesület. Ezzel a taglétszám mára 24 tagszervezetre növekedett. Év végéig tervezzük a 30 tagszervezet elérését. Ennek érdekében intenzív tagszervezést kell végezni a jövőben. Eddig 3 szervezet jelezte, hogy az év hátralévő részében lehetséges, hogy belép a szövetségbe.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: Vetített képes előadásban a szövetség elnökségi jegyzőkönyve alapján tájékoztatást ad a 2012. évi tevékenységről. 2012-ben a kormány átszervezte a civil szektort, megalkotta az új civil törvényt és megszűntette a Nemzeti Civil Alapprogramot. Ez jóval kevesebb támogatást eredményezett és behatárolta a tevékenységi lehetőségeket.

Többnapos civil képzések forráshiány miatt elmaradtak. 1-2 órás képzéseket tartottunk a civil szervezetek érintő aktuális változásokról.

2012-ben negyedik éve működött a Civil Kerekasztal négy összejövetellel, mely formális kapcsolata a helyi civil társadalomnak az Önkormányzattal. A kerekasztal ülésein a témától függően mindig más-más szervezet képviselői vannak jelen. A Civil Kerekasztalra 2010-ben kötöttünk együttműködési megállapodást az Önkormányzattal, mely 2014. december 31-ig tart.

A szövetség honlapját továbbra is Patonai Gábor munkatárs frissíti napi szinten a mosonmagyaróvári civil hírekkel, információkkal. A tagszervezetek figyelmébe ajánlja a www.mocisz.hu című honlapot, kéri, használják ki a honlap nyújtotta lehetőségeket, juttassák el a szervezetekről szóló híreket a szövetséghez, azt a honlapon megjelentetik. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap is megtalálható a honlapon, melynek hónap közepén csak elektronikusan is megjelenik egy példánya.

A Pacsirta u. 14. szám alatti irodaépületben működő Civil Ház beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A szervezetek már tudják, hogy létezik, egyre többször igénybe veszik szolgáltatásainkat, kérnek segítséget pályázatírásban, pályázati elszámolásban, stb. 2013-tól új nyomtatványon kell elkészíteni a közhasznúsági beszámolót. Ennek kitöltésében is több szervezetnek nyújtottunk segítséget. A város 2012-ben egymillió forinttal támogatta a Civil Ház működését.

Tavaly április óta a Civil Házban új igénybe vehető szolgáltatás a civil könyvelés. A szervezet igénye szerint egyszeres vagy kétszeres könyvelést tudunk végezni. Az érdeklődőknek versenyképes árakat tudunk ajánlani: egyszeres könyvvitel 5.000,- Ft/hó, kétszeres könyvvitel 6.000,- Ft/hó. Mitring Attiláné könyvelő eddig végzett munkájával mi is és a szervezetek is meg vannak elégedve. 2012-ben 6 szervezettel kötöttünk szerződést a szolgáltatásra. 2013-től három szervezettel bővül a szolgáltatást igénybe vevők száma.

Az eMagyarország Pont 2009 óta működik. 2012-ben 7 csoportnak indítottunk alapfokú számítógépes tanfolyamot. Ez összesen 84 fő képzését tette lehetővé. A tanfolyam minden résztvevője kapott tananyagot, majd a sikeres vizsga után tanúsítványt a tanfolyam elvégzéséről. A tanfolyamvezetők Dancsecs Mária és Patonai Gábor voltak. A számítógépes tanfolyamra továbbra is folyamatos az érdeklődés.

December 10-én szerveztük meg a Családok Átmeneti Otthonának támogatására a jótékonysági estet, melyen mosonmagyaróvári amatőr művészeti csoportok léptek fel. A rendezvényen 70.000,- Ft adomány jött össze, melyet a szövetség átadott az otthont működtető alapítványnak. Az alapítvány az összeget az otthonban lakó gyermekek karácsonyi ajándékozására fordította.

Az elmúlt esztendőben Patonai Gábor és Mitring Attiláné voltak főállású munkatársai a szövetségnek. Ők jelenleg a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületnél vannak bejelentett munkaviszonyban. December 31-én nem volt a szövetségnél senki munkaviszonyban.

A Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület kezdeményezésére 2011 novemberében indított Kiserdő ügyében 2012-ben született eredmény. A város költségvetésében pénz különített el a terület rendbetételére, és a városvezetés ígéretet tett arra, hogy a Kiserdő pár év alatt megújul. Játszótér kialakítását, padok elhelyezését tervezik.

Palkovits Gusztáv: Gratulál az eredményes beszámolóhoz. Elmondja, hogy ő gyakran veszi igénybe a Civil Ház szolgáltatásait. Meg van elégedve, mert bármilyen problémával fordult a munkatársakhoz, mindig kapott tanácsot, találtak megoldást. Továbbá megjegyzi, hogy a civil törvény egyik célkitűzésének - hogy kevesebb adminisztráció – nem tett eleget. Ma készítette el a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületének új közhasznúsági jelentést, amely eddig 4 oldal volt, viszont az új formanyomtatvánnyal 15 oldal lett.

1/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek 2012-ben két nagyobb bevételi forrása volt: a Nemzeti Együttműködési Alap 1 millió forintos működési támogatása, és a város önkormányzatától a Civil Ház működésére adott 1 millió forint támogatás. Ezzel 2012-ben biztosítva volt a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség működése. Több pályázat lett beadva, de elutasították. Vali Istvánné könyvelő végzi a szövetség könyvelését a megalakulás óta. A civil könyvelésben nagy tudással rendelkezik, ő készíti a szervezet számviteli beszámolóját is.

A 2012. december 31-i pénzforgalmi adatok:

Készpénz: 81.530,- Ft

Banki folyószámla: 1.048.308,- Ft

2/2013. (05.08.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. §. (1) bekezdése tételesen tartalmazza, hogy a közhasznú szervezet létesítő okiratának mit kell tartalmaznia. A törvényi előírásoknak megfelelően a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alapszabályát az alábbiak szerint módosítani javasolja. A kötelező alapszabály módosításon túl átnézte a létesítő okiratot, s azt az élethez igazította. Mivel várhatóan 2013-ban a szövetség 30 tagszervezetre bővül, ezért javasolja, hogy a tagszervezeteket a jövőben 3 fő helyett 2 fő küldött képviselje a szövetségben. (Az alapszabály javasolt változtatásairól vetített tájékoztatást tart.)

3/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 1.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 2.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Szövetség közhasznú tevékenységei:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
4. kulturális tevékenység
5. természetvédelem, állatvédelem
6. környezetvédelem
7. gyermek és ifjúságvédelem
8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
9. emberi és állampolgári jogok védelme
10. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
11. fogyasztóvédelem
12. rehabilitációs foglalkoztatás
13. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
14. euroatlanti integráció elősegítése
15.   közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások

Szavazatarány: egyhangú döntés

5/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 2.§. (2/a) bekezdéssel egészül ki:

(2/a) A Szövetség a közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

1. településfejlesztés
2. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
3. természetvédelem, állatvédelem
4. környezetvédelem
5. gyermek és ifjúságvédelem
6. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
7. kulturális tevékenység
8. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
9.   a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
10. rehabilitációs foglalkoztatás
11. fogyasztóvédelem
12. rehabilitációs foglalkoztatás
13. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Szavazatarány: egyhangú döntés

6/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 2.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő:

1.   településfejlesztés: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2.   egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

3.   természetvédelem, állatvédelem: 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

4. környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

5. gyermek és ifjúságvédelem: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

6. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

7. kulturális tevékenység: 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

8. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 2011. évi CLXXIX. törvény a kisebbségek jogairól, a nemzetiségek jogairól

10. rehabilitációs foglalkoztatás: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

11. fogyasztóvédelem: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

12. rehabilitációs foglalkoztatás: 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

13.    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Szavazatarány: egyhangú döntés

7/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 3.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Szavazatarány: egyhangú döntés

8/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 4.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A rendes tag a Szövetség munkájában két teljes felhatalmazással bíró küldöttjével vesz részt. A küldöttek képviselik a Szövetség előtt a rendes tagot. A rendes tag a küldöttjét bármikor visszahívhatja, s új küldöttet delegálhat. A tisztséget betöltő küldött visszahívására a Szövetség működőképessége fenntartása érdekében olyan küldöttgyűlésen kerülhet sor, melyen a rendes tag az Elnökségnek előre és időben jelezte ilyen irányú szándékát.

Szavazatarány: egyhangú döntés

9/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A küldöttgyűlést az Elnökségnek legalább évente egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlésre a rendes-, pártoló- és tiszteletbeli tagok küldöttjeit meg kell hívni. Az írásban postai, vagy elektronikus úton megküldött meghívót a küldöttgyűlés kitűzött időpontját megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni minden küldöttnek. A meghívóban közölni kell a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat.

Szavazatarány: egyhangú döntés

10/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 14.§. (7) bekezdés f. pontja az alábbiak szerint módosul:

f. az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

Szavazatarány: egyhangú döntés

11/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 15.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az ülések nyilvánosak.

Szavazatarány: egyhangú döntés

12/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 21.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A Határozatok Könyvének, a közhasznúsági jelentésnek és a Szövetség egyéb iratainak legalább egy-egy példányát a szövetségi ügyintéző a Szövetség székhelyén, vagy irodájában köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba munkanapokon előre egyeztetett időpontban 10.00-14.00 óra közötti időszakban bárki betekinthessen, illetve azokból saját költségén másolatokat készíthessen. A közhasznúsági jelentést az interneten, a Szövetség saját honlapján közzé kell tenni.

Szavazatarány: egyhangú döntés

13/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Szövetség bevételei:

a) tagdíj

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány

f) befektetési tevékenységből származó bevétel

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel

Szavazatarány: egyhangú döntés

14/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(8) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban (Alapszabályában) meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Szavazatarány: egyhangú döntés

15/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23.§. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(9) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában (Alapszabályában) meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

16/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 23.§. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(10) A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök jogosult. A jogosultságot az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség egyik tagjára átruházhatja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

17/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 24.§. (1/b) bekezdéssel egészül ki:

(1/b) A Szövetség csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárással is megszűnhet.

Szavazatarány: egyhangú döntés

18/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 25.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Szövetség tevékenysége során tiszteletben tartja Magyarország Alaptörvényét és a mindenkor hatályos jogszabályokat.

Szavazatarány: egyhangú döntés

19/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 25.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Az Alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai az irányadók.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Nagy Sándor: A módosítások után kéri az egységes alapszabály elfogadását.

20/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése az egységes szerkezetű alapszabályt 2013. május 8-i hatállyal elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A közhasznúsági beszámolót egy új, az Országos Bírósági Hivatal által kiadott PK-142 számú elektronikusan kitölthető adatlap. Többek között tartalmazza a szervezet mérlegét, eredmény-levezetését, a tevékenység bemutatását, támogatásonkénti tételes kimutatást, stb. Minden szervezetnek felhívja a figyelmét, hogy a beszámolót és mellékletét május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalhoz el kell juttatni. Ellenkező esetben felszólítást kap a szervezet.

Kuti Sándor: Tudomása szerint a beszámolót május 31-ig kell elkészíteni, és 1 hónapon belül elküldeni.

Nagy Sándor: Kuti Sándor a határidőt nem jól tudja. Felajánlja, hogy a beszámoló elkészítéséhez segítséget, tanácsot kap a Civil Házban, ha igényli.

Palkovits Gusztáv: Éppen ma kapta Mitring Attilánétól azt az információt, hogy ha van a szervezetnek honlapja, azon közzé kell tenni az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

21/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a Szövetség 2012. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségre nehezebb időszak vár. A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázat tartaléklistás lett, mely azt jelenti, hogy 2013-ban nem számíthatunk működési támogatásra. Az önkormányzattól kapunk 1 millió forintot a Civil Ház működtetésére. Más támogatási forrás nem várható, nem lát más pályázati lehetőséget. Ennek ellenére nehezen, de az év átvészelhető.

A nagy érdeklődés miatt az informatikai képzéseket tovább folytatjuk. Az év első felében párhuzamosan két csoport képzése folyik. Ebben az évben személyenként 5.000,- Ft tandíjat kell fizetni a tanfolyamra jelentkezőknek. Dancsecs Mária vezetésével emelt szintű informatikai képzés indítását tervezzük ősztől.

Intenzíven folytatjuk a tagszervezést, év végére el kell érni a kitűzött 30 tagszervezetet. Ezzel a szövetségnek nagyobb tekintélye lesz az önkormányzattal szemben.

A Civil Ház folytatja civil könyvelési szolgáltatását is. A már nálunk könyveltető szervezetek 2013-ra is megújították szerződésüket, 3 új szervezet kötött szerződést. Célkitűzés, hogy a szolgáltatás minél előbb önfenntartó legyen. Felhívja a szervezetek küldötteinek figyelmét, hogy a könyvelési szolgáltatást nagyon kedvező áron tudják nyújtani: az egyszeres könyvelés 5.000,- Ft/hó, az kettős könyvelés 6.000,- Ft/hó.

A Civil Kerekasztal évi négy üléséből egy már megvolt, május végén lesz a következő. Az év második felében, szeptemberben várható a harmadik, majd novemberben vagy decemberben az utolsó. A Civil Kerekasztal napirendi pontjai mindig érdekes, a civil szervezeteket érintő témák, problémák.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a www.mocisz.hu című honlapját továbbra is működteti. A tervek között szerepel a honlapon belül alhonlapok létrehozása, ahol a honlappal nem rendelkező tagszervezetek jeleníthetnék meg információikat. Ha ezt sikerül megvalósítani, az összes tagszervezetet kiértesítik, és felajánlják a honlap igénybevételének lehetőségét. Addig is várja a szervezetektől az aktuális híreket, információkat, vagy akár fotókat, melyet a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapban megjelentetnek.

Venesz Jánosné: Kérdezi, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szemle lapot ki és hol teríti?

Nagy Sándor: A lap 5500 példányban jelenik meg havonta, és a Posta teríti az egyesület által megadott címzetlen helyekre. Ezzel a példányszámmal a város minden második lakásába jut el a lap.

Kuti Sándor: Tudomása szerint 13 ezer postai cím van Mosonmagyaróváron.

Palkovits Gusztáv: Javasolja, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szemlét jutassák el a tagszervezetek tagjaihoz.

Nagy Sándor: Felhívja a figyelmet, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap a www.mocisz.hu honlapon minden érdeklődő számára elérhető.

Faddi Horváth Pál: Mivel a lap 5500 példányban jelenik meg, a szövetség tagszervezeteinek összes tagja pedig kb. 4000 fő, ezért javasolja, hogy kapjanak a tagszervezetek több példányt a lapból, és juttassák el ők a tagjaikhoz. Így mindenkihez eljuthatna a kiadvány.

Nagy Sándor: Jó az ötlet, de véleménye szerint fontos hogy inkább a kívülállókhoz jusson el a lap, tudjanak meg rólunk információkat, mert a szervezetek egymás munkáját nagyjából ismerik.

22/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2013. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: 2013-ban a szövetség két biztos bevételre számíthat: 1 millió forint az önkormányzattól a Civil Ház működtetésére és a tagdíjak, mely 120.000,- Ft. Előre nem látható forrásokból számít még 2 millió forint bevételre. Ezek figyelembe vételével készítette el a 2013. évi költségvetést. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Palkovits Gusztáv: Kérdezi, hogy a 2 millió forint bevétel kitől várható?

Nagy Sándor: A szövetség részéről több helyre is van beadva pályázat, bízik benne, hogy valamelyik sikeres lesz.

23/2013. (05.08.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2013. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány:   16 igen, 1 nem

8. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Információs Központ felkérte a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget, hogy vállalja fel Győrben is civil könyvelést. Ennek érdekében kiküldtük a leveleket, de nem volt rá érdeklődés, ezért elvetettük a témát.

Kuti Sándor: Kérdezi, hogy érdekérvényesítés szempontjából mennyire fogadja el a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget az önkormányzat?

Nagy Sándor: Napi kapcsolatban áll a polgármesterrel. Ha EU-s pályázatoknál is segítségét kéri, nem zárkózik el, ha kell, rásegít. Ha bármely szervezetnek problémája van, meg kell keresni, segíteni fog.

Kuti Sándor: Kérdi, hogy a városi pályázatok elbírálásához, bekerülhetne-e a szövetség a bizottságokba?

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a városi pályázatok elbírálásánál tett már próbálkozásokat a civil szakértők kijelölésével, de nem hozott eredményt. A bizottságok rossz szemmel nézték a civil szakértőket, nem vették figyelembe a javaslataikat. Az tanácsolja, hogy jó viszonyt kell kiépíteni a bizottságokkal.

Palkovits Gusztáv: Javasolja, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap alelnökével is jóban kell lenni, aki mosonmagyaróvári lakos.

Venesz Jánosné: Úgy gondolja, hogy Füredi Kornél civil referensnek fogalma sincs a civil szervezetek működéséről, mert nem jár hozzájuk.

Nagy Sándor: Tanácsolja, hogy a szervezetek hívják meg rendezvényeikre Füredi Kornélt.

Palkovits Gusztáv: Elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete meghívta Füredi Kornélt, aki a meghívásnak eleget is tett.

Nagy Sándor: Ígéretet tett arra, hogy jelzi a problémát Füredi Kornél civil referensnek.

Nagy Sándor egyéb megtárgyalandó téma hányában a közgyűlést bezárta.

K.m.f.

Palkovits Gusztáv
hitelesítő
Lauer Katalin
hitelesítő
 
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)