Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. április 17-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Nábob étterem különterme (József Attila u. 49.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor 17 órakor köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen, ezért 15 perc szünetet rendel el.

Nagy Sándor: 17.15-kor megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mitring Attilánét és Czollner Lászlót javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Mitring Attilánét és Czollner Lászlót egyhangúlag elfogadja.

Nagy Sándor ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. A megismételt küldöttgyűlésre való tekintettel az alapszabálynak megfelelően új napirendi pont felvételére nincs lehetőség. A FUTURA projekt tájékoztatójára a tervezettel ellentétben a napirendi pontok után, a közgyűlés végén kerül sor.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a taglétszámról
2. Beszámoló a 2011. évi szakmai munkáról
3. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról, számviteli beszámoló elfogadása
4. 2011. évi közhasznúsági beszámoló
5. 2012. munkaterv ismertetése
6. 2012. évi költségvetés
7. Tájékoztató a civil szervezetek kettős könyvelési szolgáltatásáról
8. Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek elmúlt évi küldöttgyűlésekor 7 tagszervezete volt. Ez a szám mára 20 szervezetre bővült. Ez a 20 civil szervezet már nagyjából lefedi Mosonmagyaróvár civil társadalmát, mivel más-más tevékenységi körrel működnek: sport, környezetvédő, nyugdíjas, szociális, művészeti, stb. A szervezeteket 3-3 küldött képviseli, ez jelenleg 55 küldöttet jelent. További cél, hogy 2012-ben a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség taglétszámát 5 tagszervezettel növeljük. Ezzel a létszámmal már reprezentatív érdekképviseleti tagszervezet lennénk. A szövetség által tett javaslatokban, kérésekben már most is partner az önkormányzat. A Civil Szövetség tagszervezetei:

  • Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

2. Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület

3. Moson Megye Polgáraiért Alapítvány

4. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány

5. Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület

6. Majoroki Kör Egyesület

7. Moson Megyei Nők Egyesülete

8. Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre

9. Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

10. Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület

11. MOFÉM Rt. Horgász Egyesület

12. Újjáéledés Alapítvány

13. DELTA Lakóterületi Sportegyesület

14. Életfa Egyesület Mosonmagyaróvár

15. Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesület

16. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesület

17. Mosonmagyaróvári Horgászegyesület

18. Lajta Néptánc Egyesület

19. Mosonmagyaróvár Környezetvédő Egyesület

20. Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület

Faddi Horváth Pál: Mennyi a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség össztaglétszáma?

Nagy Sándor: A pontos számot nem tudja, de becslések alapján könnyen elérheti a 3000 főt. Egy kör e-mailt kiküldve begyűjti az adatokat, mert kíváncsi, hogy ez a 20 szervezet pontosan hány tagot számlál.

A küldöttgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2011-ben is az alapszabályának megfelelően működött. Az elnökségi ülésen erről beszámolt, ennek jegyzőkönyve a szövetség honlapján, a www.mocisz.hu honlapon megtekinthető. Minden civil szervezet figyelmébe ajánlja a honlapot, mert friss helyi civil híreket tartalmaz. A korábbi hírek hírarchívumba kerülnek, ahol továbbra is elérhetők. A Civil Szemle link alatt a lap elektronikus és papíros változata is megtalálható. Az internetes változat színes fotókat is tartalmaz. Fontosnak tartja a honlapot, mert tapasztalata szerint a civil szervezetek nem kapnak elég nyilvánosságot. Továbbra is várja a szervezetektől a friss híreket.

2011-ben 6 alkalommal hívták össze a civil kerekasztalt. A kerekasztal fontos formája az önkormányzat és a helyi civil szervezetek közötti kapcsolat tartásának. A kerekasztal látogatottsága témától függően alkalmanként változó. A fórumra az önkormányzat küldi ki a meghívó levelet a szövetség által megadott címlista alapján.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány együttműködve 2011 tavaszán egy szakképző kabinetet alakított ki a közösen bérelt irodaépületben, a Pacsirta u. 14. szám alatt. A három szervezet összesen12 laptopot vásárolt. Ez tette lehetővé számítógépes képzések indítását. Március óta 4 alkalommal volt 27 órás alapfokú számítógépes tanfolyam, mely házi vizsgával zárult. A résztvevők tanúsítványt kaptak a tanfolyam elvégzéséről. A tanfolyamokat Dancsecs Mária vezette az általa készített tankönyv alapján. A számítógépes képzésnek nagy volt a sikere, folyamatos az érdeklődés, nagy az előrejelentkezés. Emiatt idén először párhuzamosan két csoport képzését kezdték meg, a másik oktató Patonai Gábor. Főleg az idősebb korosztály számára fontos a képzés, akik iskolai keretek között ilyen oktatásban még nem részesültek.

Tavaly november 16-án szervezték meg helyi amatőr művészek, művészeti csoportok részvételével a hagyományos jótékonysági műsorukat a Családok Átmeneti Otthona javára. A rendezvénynek sztárvendége volt Wolf Ildikó, a Győri Nemzeti Színház művésze. A jótékonysági esten 62 ezer forint adomány gyűlt össze, melyet az otthonban lakó gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítottak.

A Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület kezdeményezésére felvállaltuk a városközponti Kiserdő hasznosításának ügyének intézését. Ötletpályázatot hirdettünk, melyre 6 pályázat érkezett. Ezeket az önkormányzathoz továbbítottuk. Az önkormányzat az ötleteket köszönettel fogadta, és 3 millió forintot a beruházásra elkülönített. Javasolja Faddi Horváth Pál küldöttnek, mint önkormányzati képviselőnek, járjon közben, hogy a Kiserdő kerüljön a VÜF feladatkörébe, mivel a terület folyamatos gondozást igényel.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség legnagyobb támogatójától, az NCA-tól 2011-ben 1 működési és 3 szakmai pályázaton nyert támogatást. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület közösen két civil képzést szerveztek, egyet tavasszal és egyet ősszel. Mindkét képzés szlovákiai tanulmányúttal zárult. Továbbra is a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal közösen bérelnek irodát a Pacsirta u. 14. sz. alatt, melynek előnye, hogy a költségek osztódnak, az infrastruktúra is közös. Ide várják a civil szervezeteket is a civil szolgáltatással: könyvelési, pályázati tanácsadással, ügyviteli segítséggel. Év végén Mosonmagyaróvárért Díjra jelölte a szervezet Palenik Józsefet, amelyet a képviselő testület elfogadott. 15 szervezet részvételével októberben 12. alkalommal megszervezték a Mosonmagyaróvári Civil Napot. Kéri a tagszervezeteket, hogy az idei civil napon minél nagyobb létszámban vegyenek részt. A rendezvényen tavaly első alkalommal átadott Mosonmagyaróvári Civil Társadalmáért Díjat Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke kapta.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

1/2012. (04.17.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2011. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség legnagyobb támogatója 2011-ben a Nemzeti Civil Alapprogram volt. Ám a működési támogatás csak 4 hónapra szólt, ezért októbertől a szövetség működési forráshiánnyal küzd. A városhoz beadott pályázatok csak kisebb összegű támogatások. Vali Istvánné könyvelő által összeállított eredménylevezetést képes előadásban ismerteti a küldöttekkel. Hozzáteszi, a tagdíj a taglétszám emelkedésének eredményeképpen növekedett. Összességében a szövetség 2011. évi eredménye sajnos mínuszos.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

2/2012. (04.17.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alapítása óta közhasznú szervezet. Ennek megfelelően minden évben kötelező közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés az előírásnak megfelelő tartalommal rendelkezik, a MOCISZ www.mocisz.hu honlapján mindenki számára hozzáférhető. Vetített előadásban tájékoztatja a küldötteket a beszámoló tartalmáról.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

3/2012. (04.17.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2011. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2012. évi programja egyelőre még bizonytalan, függ az anyagi forrásoktól. A Nemzeti Együttműködési Alap továbbra is biztosít működésre támogatást, ennek ellenére még sok a bizonytalanság. Ajánlják, hogy utófinanszírozással kérjük a támogatást, így nagyobb az esély a sikeres pályázatra. Ez sok szervezetet nehéz helyzetbe hoz, lehet, hogy nekünk is gondjaink lesznek. Lehet, hogy csak csökkentett összegű működési támogatásra tudunk pályázni. Viszont pozitív eredmény, hogy a város 1 millió forinttal támogatja a civil ház működtetését. Ezt már a polgármester által aláírt szerződés garantálja. Ebből kifolyólag érdekünké vált minél több civil szolgáltatást nyújtani.

2012-ben az új civil törvény előírja, hogy közhasznú szervezetnek kettős könyvvitelt kell vezetni. Sejtettük, hogy ez több civil szervezetnek gondot fog okozni. Egy Sopronban már működő civil könyvelés mintájára, úgy gondoltuk, mi is fel tudjuk vállalni ezt a szolgáltatást. Az előzetes igényfelmérésen 8 szervezet jelezte, hogy érdeklődik a civil könyvelés iránt. A könyvelési szolgáltatás beindításának érdekében április 1-től a munkaügyi központ bértámogatásával foglalkoztatjuk a könyvelői végzettségű Mitring Attilánét. A civil könyvelésnek különböző sajátosságai vannak, melyben Vali Istvánné, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség könyvelője lesz Mitring Attiláné segítségére. Kéri a tagszervezeteket, hozzák a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséghez könyvelésüket. Minden esetben szerződést kötnek a civil szervezet számára is kedvező összeggel. Igény szerint egyszeres könyvvitelt is vállalnak. Év végéig kiderül, mekkora igény van a szolgáltatásra, van-e értelme hosszú távon működtetni.

Májustól Patonai Gábor a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület munkatársa lesz, így ismét pályázati tanácsadással áll a civil szerkezetek rendelkezésére. A civil kerekasztal keretében már 2 ülés megvolt. Civil Információs Centrum működtetésére ad be pályázatot, melyet a polgármester is támogat. A programban együttműködő partner a győri United Way Kisalföld Alapítvány. A program 2012-től 2014. december 31-ig tart. Nagy felelősség, mert ha nem tartjuk be a vállalt feladatokat, a címet el is lehet veszíteni. Ebben az évben is megszervezik a Családok Átmeneti Otthonának támogatására a jótékonysági estet.

Palkovits Gusztáv: Jelzi, megtalálta a pályázati kiírásban, hogy a működési támogatási pályázatnál az előfinanszírozást kérelmezni kell.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

4/2012. (04.17.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2012. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: Költségvetési tervezetet készített. A legbiztosabb bevétel a tagdíj. 2012-ben támogatások hiányában eddig csak vegetált a szövetség, csak a legfontosabb közüzemi számlákat fizették. (A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Orbán József: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség mikor fizeti vissza a Nagy Sándortól kapott tagi kölcsönt?

Nagy Sándor: Nem sürgős, ha a szövetség jobb anyagi helyzetben lesz, vissza fogja fizetni.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért Nagy Sándor szavazást rendelt el.

5/2012. (04.17.). számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2012. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: Minden tagszervezetnek küldenek ki tájékoztató levelet a civil könyveléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Rongits Pál: Mi alapján kell a könyvelésért fizetni?

Nagy Sándor: A kettős könyvvitel ebben az évben egységesen minden szervezet számára 6.000,- Ft-ba kerül. Jövőre már látható, hogy melyik szervezet mennyi munkát ad. Jövőre minden szervezetre külön testre szabott árat állapítanak meg. Az egyszeres könyvvitelért kevesebbet kérnek. Mitring Attiláné Hermina a Pacsirta u. 14. szám alatt várja a szervezeteket, ide kell az iratokat behozni, amit a következő hónapban visszakap a szervezet. A szolgáltatásba tartozik a házi pénztár, a kiadási és bevételi bizonylat készítése. Változások esetén a figyelemfelkeltés érdekében a kapcsolattartás e-mailben történik.

Kuti Sándor: Aggasztja a hosszú távú könyvelés lehetőségének bizonytalansága, ezért még nem meri a szövetséghez hozni szervezetének könyvelését.

Nagy Sándor: Minden szervezet használja fel kapcsolatait, beszéljen rá szervezeteket, hogy bízza ránk a könyvelését, ez biztosítaná a szolgáltatás hosszú távú működését.

A küldöttgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

8. napirendi pont

Nagy Sándor átadja a szót Fűzfa Zoltánnak, a FUTURA projekt képviselőjének, aki vetített képes előadással beszámol a küldötteknek a projektről.

Más megtárgyalandó téma hiányában Nagy Sándor elnök a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
Mitring Attiláné
jegyzőkönyv hitelesítő
 
 
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor
elnök

 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)