Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
Köszöntjük a
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség (MOCISZ)
honlapján!
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
 
2021 07 19 00001
sz2020 ESZA h190

Abszorciós képesség

sz2020 ESZA h190A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós 2.800.000 Ft-os támogatással 2020. április 1. és 2020. november 30. között valósítja meg „A mosonmagyaróvári civil szövetség abszorpciós kapacitásának fejlesztése” című projektet.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt keretében a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban szolgáltatásokat biztosít mosonmagyaróvári civil szervezeteknek. A Központ nyitva tartása munkanapokon 9 órától 14 óráig. Telefon: 96/217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

 

 

 

Bővebben szolgáltatásainkról

Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferencia

Projekt címe: Mosonmagyaróvári Makettkiállítás és Konferenciainfoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Kedvezményezett: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00931

Megvalósítási ideje: 2019.06.01.-2021.04.30.

Elszámolható költség: 6,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Letölthető sajtóközlemény

Letölthető meghívó

A makettkiállítás plakátja

Jegyzőkönyv

Készült: 2010. március 1-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helye: Corvina Étterem különterme (Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor: 17 órakor megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. Az alapszabály értelmében negyed órás várakozási időt rendelt el.

Nagy Sándor: Negyed 6 órakor megállapította, hogy a küldöttgyűlés az alapszabály értelmében határozatképes azzal a megszorítással, hogy új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba.

Jegyzőkönyv vezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Czollner Lászlót és Kovács Margit küldötteket javasolta.

Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Czollner László és Kovács Margit küldötteket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Sándor ismertette a küldöttekkel a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2009. évi szakmai munkáról
2. Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról, számviteli beszámoló elfogadása
3. 2009. évi közhasznúsági beszámoló
4. Tisztújítás – Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
5. Alapszabály módosítása
6. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
7. 2010. munkaterv ismertetése
8. 2010. évi költségvetés
9. Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont

Nagy Sándor: Az NCA támogatásával elkészült az Mosonmagyaróvári Civil Szövetség honlapja. A honlapot helyi szakember készítette nagyon kedvezményes áron, a továbbiakban Patonai Gábor munkatárs feladata a honlap folyamatos karbantartása. A honlapon megtalálhatók a szövetséggel kapcsolatos és a civil szervezeteket érintő friss hírek. Mindenkinek javasolja, hogy hetente többször látogassák meg a szövetség honlapját.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség együttműködési megállapodást kötött az önkormányzattal, ennek eredményeként jött létre a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal. Továbbá a megállapodás lehetőséget biztosít az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság ülésein való részvételre. 2009-ben 4 ülése volt a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalnak. A második ülésen megválasztották a civil szakértőket a pályázati alapok elbírálására. Sajnos a civil szakértés nem hozta a várt eredményt, a civil szakértők véleményét nem vették figyelembe a szakbizottságok.

Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal ülései:

Időpont: 2009. január 20.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár

A Civil Kerekasztal céljai:

1. Civil szervezetek részvételének biztosítása várospolitikai döntések előkészítésében.
2. Intézményesített fórum biztosítása a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kommunikációjában.
3. A lehetséges együttműködési lehetőségek feltárása a civil szervezetek valamint az önkormányzat között.
4. Aktuális helyi közéleti témák felvetése, megvitatása.
5. Egyeztetési lehetőség biztosítása a civil szervezetek különböző rendezvényei között.

Résztvevők: 20 mosonmagyaróvári civil szervezet

Levezető elnök: Nagy Sándor

Időpont: 2009. február 16.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár

A Civil Kerekasztal napirendje:

1. Dr. Nagy István alpolgármester tájékoztatója
2. Önkormányzati pályázati alapok (közművelődési, sport és egészségügyi alapok) civil szakértőinek megválasztása
3. Pályázati alapok értékelési szempontjainak elfogadása
4. Bemutatkozik a Moson Megyei Nők Egyesülete

Levezető elnök: Nagy Sándor

Időpont: 2009. június 3.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár

A Civil Kerekasztal napirendje:

1. Pályázati alapok civil szakértőinek tájékoztatója
2. Városi internetes kommunikációs felület civil használata
3. Az Optimus–Computer kft. honlapépítő szolgáltatása
4. Bemutatkozik a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
5. Egyebek

Résztvevők: 7 mosonmagyaróvári civil szervezet

Időpont: 2009. november 30.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár

A Civil Kerekasztal napirendje:

1. A 2009. évi költségvetés végrehajtása és 2010. évi költségvetés tervezés civil vonatkozásai
        (előadó: dr. Nagy István alpolgármester)

2. A Civil Egyeztetést támogató online szervező- és projektkezelő program bemutatása
        (előadó: dr. Orbán Géza jegyző)

3. Bemutatkozik a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
        (Nagy Sándor elnök)

4. Egyebek

Levezető elnök: Nagy Sándor

Az elmúlt év folyamán 14 civil szervezet fordult tanácskéréssel a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséghez. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség szolgáltatásai:

1. Könyvelési tanácsadás – Vali Istvánné könyvelő
2. Pályázatfigyelés – Tóth Zoltánné
3. Pályázati tanácsadás – Nagy Sándor
4. NCA ügyek, információk – Nagy Sándor
5. Partnerkeresés, együttműködés – Nagy Sándor
6. Adománygyűjtés tagszervezetek részére – Czollner László
7. Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.) – Tóth Zoltánné
8. Híradás (a Civil Szemle biztosította lehetőségek kihasználása) – Nagy Sándor

A szolgáltatás helyszíne: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.

Ügyfélfogadó munkatárs: Tóth Zoltánné

A szövetség kialakított egy 12 fő képzésére alkalmas termet padokkal, táblával, számítógéppel, vetítővászonnal. Több sikeres pályázat volt az elmúlt időszakban. A szövetség legnagyobb támogatója a Nemzeti Civil Alapprogram, a működési pályázaton kívül 5 szakmai pályázaton is nyert. A helyi önkormányzat két pályázatát támogatta kisebb összegekkel.

1/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2009. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

2. napirendi pont

Nagy Sándor: 2009-ben a Civil Szövetség eredményesen gazdálkodott. Három bevételi forrása volt: a tagdíj, melyet minden tagszervezet befizetett, az NCA működési és szakmai támogatása, valamint néhány önkormányzati támogatás.

A Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatása: 603.750 Ft.

A Nemzeti Civil Alapprogram szakmai támogatásai: 3.969.000 Ft.

Mosonmagyaróvár Önkormányzata támogatásai: 60.000 Ft.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség pénzforgalmi adatai 2009. december 31-én:

házipénztár: 33.075,- Ft

folyószámla: 1.106.607,- Ft

lekötött betét: 2.000.000,- Ft

Tartozások:

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tagi kölcsön              100.000,- Ft

Nagy Sándor tagi kölcsön                                                      250.000,- Ft

A szövetség könyvelését Vali Istvánné pénzügyi szakember végzi. A pénzügyi beszámoló és az eredménylevezetés részletesen megtekinthető a szövetség honlapján, az mindenki számára nyilvános.

2/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség közhasznú szervezet, ebből adódóan tevékenységéről minden évben közhasznúsági jelentést kell készítenie. A 2009. évi közhasznúsági jelentés formai és tartalmi szempontból a törvényi kötelezettségeknek megfelel. A Felügyelő Bizottság is áttekintette, és azt minden tekintetben megfelelőnek találta. A közhasznúsági jelentés a szövetség honlapján mindenki számára hozzáférhető. Kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását.

3/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2009. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség alapszabálya szerint a vezetőség mandátuma 4 évre szól, ami idén lejár, ezért tisztújítást kell tartani. Minden küldöttnek korábban ki lett küldve a levél javaslattételre. Ebből két visszajelzés érkezett, mellyel megerősítették az eddigi vezetőséget. Tóthné Porcz Cecília halála miatt új elnökségi tagnak javasolja Kovács Margitot, a Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület küldöttjét. Alkalmasnak találja a pozícióra, mert rugalmas a munkaideje és sok tapasztalata van a civil életben. Korábbi megkeresésre Kovács Margit a jelölést elfogadta. A Felügyelő Bizottság munkájával meg van elégedve, nem tartja indokoltnak a váltást. Korábban a jelölteket megkérdezte, a jelölést mindenki elfogadta. Ennek ellenére várja a javaslatokat. Szavazatszámlálónak javasolja Tóth Zoltánnét.

Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés szavazatszámlálónak Tóth Zoltánné egyhangúlag elfogadta.

A szavazó lapok kiosztásra kerülnek, a küldöttek titkos szavazással választanak.

Tóth Zoltánné: A szavazólapok értékelését követően megállapítja, hogy a küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztotta Nagy Sándort elnöknek, Faddi Horváth Pált alelnöknek és Kovács Margitot elnökségi tagnak. A Felügyelő Bizottság tagjai változatlanok: Pintér Éva, Talpas Balázs, Czollner László.

4/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet elnökségbe a küldötteik közül elnöknek Nagy Sándort, alelnöknek Faddi Horváth Pált, elnökségi tagnak Kovács Margitot megválasztotta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet Felügyelő Bizottságába Pintér Éva, Talpas Balázs, Czollner László küldötteket megválasztotta. A Felügyelő Bizottság első ülésén a tagjai közül választ elnököt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség az irodaépületben kialakított teremben civil képzéseket szeretne indítani. Ennek feltétele, hogy az alapszabályban a szervezet célkitűzései között szerepeljen a felnőttképzés, ezért javasolja a küldöttgyűlésnek az alapszabály módosítását.

6/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése az Alapszabály 2. §. (1) bekezdését (A Szövetség céljai) az alábbi ponttal egészíti ki:

l.   civil szervezetek képzése, felnőttképzés

Szavazatarány: egyhangú döntés

Nagy Sándor: A módosítások után kéri az egységes alapszabály elfogadását.

7/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése az egységes szerkezetű alapszabályt 2010. március 1-i hatállyal elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alapszabálya egyes kérdésekben nem ad iránymutatást, ezért szükség van a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozására. Ismerteti a szabályzat tartalmát.

8/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség ez év január 22-én 5 éves megállapodást írt alá az önkormányzattal. Ez jelenti a Civil Kerekasztal további működését és a szakbizottságokban való részvételt. 2010. április 8-tól 4 héten keresztül heti egy alkalommal szervezetfejlesztő tréningre várjuk az érdeklődő helyi civil szervezeteket. A képzéseket a szlovákiai Somorjáról érkező Nagy Mirtill vezeti. A tréninget az NCA támogatásával szervezzük. 2010-ben 4 civil kerekasztal gyűlést tervezünk, ebből egy már megtörtént. A szakbizottságokat meg kell kérdezni, igényt tartanak-e a civil szakértésre. Ha van igény, fel kell kérni a szakértőket a következő civil kerekasztal ülésén. Más települések mintájára Mosonmagyaróváron is meg kell alkotni a város civil stratégiáját. Ennek érdekében a közel egy éves munkára megalakul a szakértő bizottság. A helyi civil szervezeteknek kérdőívet kell kiküldeni, mellyel felmérjük a szervezet állapotát, igényeit, elvárásait. Ősszel történik a beérkezett kérdőívek feldolgozása, elemzése. Szervezés alatt áll május elejére tervezett jótékonysági rendezvény a Lehetőség Családoknak Alapítvány 2005 támogatásával működő Családok Átmeneti Otthonának javára. A nyár folyamán a tervek között szerepel egy szabadtéri piknik a tagszervezetek, küldöttek részvételével. Március a pályázatírás szezonja, az NCA működési pályázatának megírása folyamatban van, a szakmai pályázatokat folyamatosan figyeli. A helyi önkormányzathoz a szokásos pályázatok idén is be lesznek adva.

Faddi Horváth Pál: Javasolja, hogy a szövetség a nyári piknikkel kapcsolódjon valamelyik helyi civil programhoz.

Nagy Sándor: El tudja képzelni a pikniket a majoroki búcsú részeként.

Varga Tamás: Mint a majoroki búcsú szervezője, nincs ellene kifogása. Be lehet kapcsolódni a főzőversenybe, a délutáni programokba. Az idei búcsút nagyobb szabásúra tervezik Roy és Ádám közreműködésével.

9/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2010. évi munkatervét elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

8. napirendi pont

Nagy Sándor: Az éves költségvetés kiszámíthatatlan dolog a benyújtott pályázatok elbírálása előtt, ezért igazán tervezni sem lehet addig. A költségvetést a 2009. évi számokkal javasolja elfogadni.

10/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2010. évi költségvetését elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Más megtárgyalandó téma hiányában Nagy Sándor a küldöttgyűlést bezárta.

9. napirendi pont

Nagy Sándor: A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainál gondként merül fel, hogy Nagy Sándor elnöknek önmagával kell szerződnie, pl. irodabérleti díjnál, szakértői díjaknál, gépjármű elszámolásnál. A pályázatkezelő ESZA kft. álláspontja szerint ilyenkor a legfőbb döntéshozó szervnek ezt engedélyezni kell, továbbá arról is rendelkezni kell, hogy ilyen esetekben az elnök helyett más személy járhasson el a Szövetség képviseletében. Javasolja eljáró személynek Faddi Horváth Pált.

11/2010. (03.01.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése hozzájárul, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainál Nagy Sándor elnök a Szövetséggel szerződjön. Ilyen esetekben a Szövetség részéről eljáró személy Faddi Horváth Pál alelnök.

Szavazatarány: egyhangú döntés

K.m.f.

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor
elnök
 
Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
Kovács Margit
jegyzőkönyv hitelesítő

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)